De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is in 1950 vastgesteld met als doel in grotere ondernemingen en overheidsinstellingen medezeggenschap voor werknemers en ambtenaren te regelen. In Nederland is ieder bedrijf met meer dan 50 werknemers verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt aangegeven hoe deze ondernemingsraad (OR) wordt gekozen en samengesteld. De WOR schrijft tevens voor, hoe de overlegstructuur tussen de ondernemer (bestuurder) en ondernemingsraad (OR) opgesteld moet worden. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft tevens inzicht in de taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR) waarvan het adviesrecht en het instemmingsrecht de belangrijkste 2 zijn.

Wet op de ondernemingsraden (WOR): Het adviesrecht

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) beschreven. De ondernemingsraad (OR) heeft op basis van dit artikel het recht om advies uit te brengen op een aantal door de ondernemer te nemen besluiten. Hieronder staan een aantal voorbeelden van besluiten waar een ondernemingsraad advies over mag uitbrengen:

 • Invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening
 • Groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten
 • Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming
 • Het overnemen of afstoten van een andere onderneming
 • Het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming
 • Het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming

Is het advies u nog niet volledig duidelijk? Of wil u meer informatie of advies over specifieke besluiten in uw onderneming? Onze OR-professionals informeren en adviseren u graag.

Wet op de ondernemingsraden (WOR): Het instemmingsrecht

Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraad (WOR) beschrijft alle besluiten waarbij een ondernemer (bestuurder) de instemming van de ondernemingsraad (OR) moet vragen alvorens hij een wijziging, afschaffing of invoering mag doorvoeren. Geeft de ondernemingsraad (OR) niet zijn ‘zegen’ dan kan de ondernemer in principe niet doorgaan met het nemen van zijn besluit. Artikel 27 WOR beschrijft alle besluiten, hieronder staan er e aantal opgesomd:

 • Pensioenverzekering, winstdelings- of een spaarregeling
 • Een arbeids-, rusttijden- of een vakantieregeling
 • Een belonings- of een functiewaarderingssysteem
 • Arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integratiebeleid
 • Personeelsopleiding en –beoordeling

Heeft u nog steeds vragen over het instemmingsrecht? Of wil u meer informatie of advies over specifieke besluiten/regelingen in uw onderneming? Onze OR-professionals informeren en adviseren u graag.