Voor een succesvolle OR bestaat uit een sterk collectief. Dit collectief voert constructieve OR- en overlegvergaderingen en evalueert deze achteraf. Elk OR lid dient een aantal basisvaardigheden te bezitten, daarnaast zijn er vaardigheden die niet elk OR-lid dient te beheersen. Een ondernemingsraad is tenslotte een collectief, waardoor iedereen elkaar kan aanvullen / versterken.

De basis OR vaardigheden

Om succesvol te zijn als OR is het belangrijk te weten wat de achterban van de OR verwacht, goede communicatie met de achterban is daarom een vereiste. Het is verder belangrijk dat je als OR goed voor ogen hebt waar je voor staat.

 • Wat wil je weten
 • Wat zijn de doelen
 • Wat zijn de argumenten

Deze basis werkt het best wanneer een OR goed kan samenwerken en communiceren. Daarnaast zijn er vaardigheden die er nodig zijn om je doelen daadwerkelijk te behalen. Dit zijn vaardigheden als resultaatgerichtheid en het overtuigen van het dagelijks bestuur.

Lobbyen en netwerken

Een OR moet weten wat er speelt op de werkvloer. Vaardigheden als netwerken, communicatie en overtuigen zijn belangrijk om hier achter te komen. Praat veel met collega’s, maar ook managers en bestuurders. Zorg voor een goed beeld wat er speelt, maar ook wat er haalbaar is om als OR te realiseren.

De vergaderingen

Om het dagelijks bestuur te overtuigen zijn er sterke argumenten en feiten nodig. Zelfs wanneer er goede argumenten en feiten zijn is het nog steeds de zaak deze overtuigend over te brengen. Enkel en alleen dan kan een OR invloed uitoefenen op een bestuur. Anders worden de gewenste punten snel van tafel geveegd. De key-vaardigheden voor OR-leden tijdens een vergadering zijn daarom ook:

 • Overtuigen
 • Onderhandelen
 • Resultaatgerichtheid
 • Durf

Tot slot, houdt er rekening mee dat een bestuurder niet snel verantwoordelijkheid zal nemen om zaken te regelen. Probeer als OR dit daarom direct te concretiseren en de bestuurder te contracteren om de vervolgstappen te ondernemen.

Bekijk onze OR-vaardigheidstrainingen

 • Training communicatie met de achterban

  Een goed functionerende OR weet welke issues er spelen bij de achterban en wat hun mening is. De OR-leden leggen permanent hun oor te luister in de organisatie.

 • Training Timemanagement voor OR-leden

  Hoe hard u ook werkt, uw agenda blijft overvol. Soms heeft u het gevoel dat er te weinig uren in een dag zitten. En u wilt daar verandering in brengen.

 • Training Effectief vergaderen voor de OR

  De vergadering is een bijeenkomst waarin de besluitvorming van de OR moet plaatsvinden. Zit u wel eens in een OR-vergadering waarbij u het gevoel krijgt dat u uw tijd nuttiger had kunnen besteden?

 • Training OR vertrouwenspersoon

  Werkzaam zijn als vertrouwenspersoon is niet altijd even eenvoudig. Het luisteren naar problemen van medewerkers, het zoeken naar oplossingen en het omgaan met emoties zijn vaste onderdelen die terugkomen.