De OR heeft het recht om te zien hoe gezond de financiële huishouding is van uw organisatie. Financiën van een organisatie is echter geen gemakkelijk onderwerp. Er is financiële kennis nodig om de situatie goed te kunnen beoordelen. Tijdens onze financiële OR trainingen behandelen wij de belangrijke onderwerpen om de financiële huishouding van uw organisatie te beoordelen.

Inzicht in financiën voor OR-leden

Financieel management is van grote invloed op alle processen in uw organisatie. De OR heeft het recht om het financieel beleid van de organisatie in te zien en het personeel te vertegenwoordigen.

De training inzicht in financiën voor OR-leden is ingericht voor OR-leden die al basiskennis van het OR-werk hebben en zich meer willen gaan richten op de financiën van de organisatie.

We behandelen onder andere de beleidscyclus, balansen en de winst- en verliesrekening. Zodat u over de kennis beschikt om beter te kunnen oordelen over de financiële huishouding van uw organisatie.

De OR en organisatie verandering

De OR heeft een belangrijke rol in organisatiewijziging, reorganisaties, inkrimping en uitbesteding. Deze onderwerpen zijn namelijk vaak zeer ingrijpend voor het personeel van organisaties. Dit personeel wordt vertegenwoordigd door de ondernemingsraad. Het is dus belangrijk om te weten als OR-lid wat de beste strategie is in deze omstandigheden. Tijdens de training de OR en organisatie veranderingen komen deze onderwerpen allemaal aanbod.

Fusie en OR

Fusies hebben veel invloed op organisaties en personeel. Als ondernemingsraad is het belangrijk om de belangen van het personeel op een juiste manier te vertegenwoordigen. Echter is dit geen onderwerp waar veel OR-leden ervaring in hebben, daarom biedt onze training u handvaten tijdens fusies.

Bekijk onze OR-vaardigheidstrainingen

  • Training Inzicht in financiën voor OR-leden

    Financieel handelen heeft te maken met de omstandigheid dat de middelen waarover de organisatie beschikt, doorgaans tekort schieten om aan al de wensen te voldoen.

  • Training De OR en organisatie verandering

    Een goed functionerende OR weet welke issues er spelen bij de achterban en wat hun mening is. De OR-leden leggen permanent hun oor te luister in de organisatie.

  • Training Fusie en OR

    Hoe verloopt een fusietraject en wat is uw rol als OR? Ontdek de mogelijkheden onder begeleiding van een ervaren adviseur tijdens de Kick-off Fusie en de OR.