Communicatie is een essentieel onderdeel van een goed functionerende ondernemingsraad. Er zijn enkele verplichte punten wat een ondernemingsraad de achterban moet melden, zoals:

 • De agenda van OR-vergaderingen maar ook de agenda van overlegvergaderingen met de directie;
 • De notulen en verslagen van deze vergaderingen;
 • Het jaarverslag van de ondernemingsraad.

Maar voor draagvlak bij de achterban is enkel deze communicatie niet voldoende. Onze communicatie trainingen voor de OR geven u handvatten om de communicatie van uw OR naar een hoger level te brengen. U kunt niet alleen leren hoe u alles moet communiceren, maar ook wanneer en met wie. Want niet alle informatie moet perse met iedereen gedeeld worden. Met nieuws specifiek afgestemd voor bepaalde groepen voelt iedereen zich meer begrepen en verbonden.

Het Merk OR

Bij de training “Het Merk OR” richten we ons op het op de juiste wijze positioneren van de OR. De manier van denken en werken komt overeen met “branding”. Er is tijdens deze training aandacht voor niet alleen op welke wijze een OR moet functioneren, maar ook hoe dit door anderen wordt waargenomen, wordt het überhaupt wel waargenomen, wordt het gewaardeerd en past het beeld van de achterban bij de OR. Met branding creëer je het gewenste image van de OR richting de achterban maar ook de bestuurder. Goede communicatie in de OR is hier ook een zeer belangrijk onderdeel van.

Van OR inspraak naar invloed

Als ondernemingsraad wilt u meer als enkel inspraak in de ideeën van het dagelijks bestuur. U wilt als OR hier invloed op uitoefenen, maar hoe vergroot u uw invloed. Welke mogelijkheden zijn er hiervoor en hoe kunt u effectief strategisch adviseren. Deze punten en meer wordt behandeld tijdens de training “Van OR inspraak naar invloed”.

De basis hiervan zit ook weer in communicatie. De juiste punten aangeven op het juiste moment en het duidelijk kunnen verwoorden van uw standpunt zijn belangrijke onderdelen om uw inspraak te veranderen naar invloed.

Communicatie met de achterban

Tot slot is het belangrijk dat alles waar de OR voor staat en wat ze willen bereiken, op de juiste wijze gecommuniceerd wordt met de achterban. Naast het op de juiste wijze de achterban op de hoogte te houden, is het minstens zo belangrijk dat er naar de achterban geluisterd wordt. Als een medewerker het gevoel heeft dat er naar hem geluisterd wordt, zal hij de OR eerder steunen en meer betrokken voelen bij de onderneming. Bij de training “Communicatie met de achterban” wordt er naast de OR specifieke communicatie thema’s, ook algemene communicatie begrippen behandeld.

Bekijk onze OR-Communicatietrainingen

 • Training Het Merk OR

  Bij de training “Het Merk OR” richten we ons op het op de juiste wijze positioneren van de OR. De manier van denken en werken komt overeen met “branding”.

 • Training Van OR inspraak naar invloed

  Als ondernemingsraad wilt u meer als enkel inspraak in de ideeën van het dagelijks bestuur. U wilt als OR hier invloed op uitoefenen, maar hoe vergroot u uw invloed.

 • Training communicatie met de achterban

  Een goed functionerende OR weet welke issues er spelen bij de achterban en wat hun mening is. De OR-leden leggen permanent hun oor te luister in de organisatie.