De OR heeft het recht om te zien hoe gezond de financiële huishouding is van uw organisatie. Financiën van een organisatie is echter geen gemakkelijk onderwerp. Er is financiële kennis nodig om de situatie goed te kunnen beoordelen. Tijdens onze financiële OR trainingen behandelen wij de belangrijke onderwerpen om de financiële huishouding van uw organisatie te beoordelen.

Bedrijfskunde voor OR-leden

Een ondernemingsraad moet om goed te kunnen functioneren weten hoe een bedrijf functioneerd. Zeker bij de grote en complexe organisaties is het noodzakelijk voor de OR om diverse verbanden in de organisatie te blijven zien. De training Bedrijfskunde voor OR-leden biedt u de mogelijkheid om deze training te vergaren.

Inzicht in financiën voor OR-leden

Een van de taken van een ondernemingsraad als vertegenwoordiger van het personeel, is inzicht verwerven in de financiën en het financiële beleid van de organisatie. Zonder deze essentiële kennis is het onmogelijk om een goed functionerende ondernemingsraad te creëren. Met deze training kunt u deze kennis vergaren.

OR en organisatieverandering

Reorganisaties, inkrimping, organisatiewijziging, uitbesteding en outsourcing zijn onderwerpen waar u als OR-lid in de ondernemingsraad mee te maken krijgt. Voor deze onderwerpen is het lastig om keuzes te maken tussen de belangen van groepen personeelsleden. Vaak zijn er ook nog grote personele consequenties aan verbonden. Deze HR cursus voor de OR gaat in op de rol en strategie van de OR bij dit soort voorgenomen besluiten.

Fusie en OR

Fusies hebben veel invloed op organisaties en personeel. Als ondernemingsraad is het belangrijk om de belangen van het personeel op een juiste manier te vertegenwoordigen. Echter is dit geen onderwerp waar veel OR-leden ervaring in hebben, daarom biedt onze training u handvaten tijdens fusies.

Het merk OR

Bij de training “Het Merk OR” richten we ons op het op de juiste wijze positioneren van de OR. De manier van denken en werken komt overeen met “branding”. Er is tijdens deze training aandacht voor niet alleen op welke wijze een OR moet functioneren, maar ook hoe dit door anderen wordt waargenomen, wordt het überhaupt wel waargenomen, wordt het gewaardeerd en past het beeld van de achterban bij de OR. Met branding creëer je het gewenste image van de OR richting de achterban maar ook de bestuurder. Goede communicatie in de OR is hier ook een zeer belangrijk onderdeel van.

Bekijk onze organisatiebeleid trainingen

 • Training Bedrijfskunde voor OR-leden

  Bij steeds groter en complexer wordende organisaties is het noodzakelijk om de diverse verbanden in de organisatie te blijven zien.

 • Training Inzicht in financiën voor OR-leden

  Financieel handelen heeft te maken met de omstandigheid dat de middelen waarover de organisatie beschikt, doorgaans tekort schieten om aan al de wensen te voldoen.

 • Training OR en organisatieverandering

  De cursus OR en reorganisaties gaat in op de rol en strategie van de OR bij dit soort voorgenomen besluiten. De deelnemers leren de reorganisatie in een kader te plaatsen, krijgen inzicht in de verschillende fasen van een reorganisatie en de rollen van de OR en de vakbonden.

 • Training Fusie en OR

  Hoe verloopt een fusietraject en wat is uw rol als OR? Ontdek de mogelijkheden onder begeleiding van een ervaren adviseur tijdens de Kick-off Fusie en de OR.

 • Training Het merk OR

  Bij de training “Het Merk OR” richten we ons op het op de juiste wijze positioneren van de OR. De manier van denken en werken komt overeen met “branding”.