Het geheim van een succesvolle OR-verkiezing

ondernemingsraad-verkiezing-stemmen-mensen

Iedere ondernemingsraad (OR) moet aan het eind van zijn zittingstermijn verkiezingen uitschrijven om ook tijdens de nieuwe zittingsperiode over gekozen OR leden te beschikken. Het verschilt uiteraard per organisatie en reglement wanneer u als OR verkiezingen dient uit te schrijven en hoeveel zetels u beschikbaar heeft. Vrijwel iedere OR, een nieuw op te richten of bestaande, ondervindt echter problemen bij het werven van OR kandidaten. Collega’s zijn druk en hebben geen tijd voor het OR-werk. Er bestaat tevens veel onwetendheid over het werk in de OR, en de rol van de OR. Toch kan u als OR veel doen om potentiële kandidaten en kiezers over de streep te trekken.

De verkiezingscommissie speelt een cruciale rol in het enthousiasmeren van potentiële kandidaten. Het is voor de zittende OR en/of de verkiezingscommissie daarom erg belangrijk om in voorbereiding op de verkiezingen veel aandacht te besteden aan het verduidelijken van de toegevoegde waarde van de OR. U heeft als OR de afgelopen zittingsperiode belangrijke advies- of instemmingsaanvragen ontvangen en hier als OR beslissingen over genomen. Hierbij heeft uw OR de belangen van alle collega’s proberen te behartigen en daarom is het sterk om deze successen nogmaals te delen met de achterban.

Het is voor de medezeggenschap in uw organisatie belangrijk dat uw OR een afspiegeling is van het personeelsbestand. Als verkiezingscommissie is het dus belangrijk om de aanwezige segmenten in de organisatie te herkennen en hierbij een passende boodschap te vermelden. Het enthousiasmeren van jonge collega’s verloopt immers anders dan de oudere werknemers in de organisatie. Gebruik bij het benaderen van het jonge segment ook moderne communicatiemiddelen als Whatsapp, Facebook en/of verscheidene verkiezingsapps. De jongere generatie is opgegroeid met deze middelen en verwacht ook dat er op deze manier met hen gecommuniceerd wordt. Het alom bekende ‘individuele gesprek’ blijft een zeer belangrijke factor in het enthousiasmeren van (oudere) potentiële kandidaten. De boodschap voor iedere kandidaat geldt: wees eerlijk over de werkzaamheden in de OR, en zorg voor een aansluitend verhaal voordat je hem of haar benaderd.

Bepaal met de zittende OR wie van uw collega’s geïnteresseerd kan zijn in de OR, of van wie u denkt geschikt te zijn om deel te nemen in de OR. Daarnaast kunt u als OR de verschillende onderdelen of afdelingen van de organisatie activeren om kandidaten ‘aan te leveren’. Uiteraard kunt u als OR ook zelf op deze onderdelen gaan werven. Het informeren van de achterban in het voortraject is doorslaggevend. Laat de achterban ook kennismaken met nieuwe doelstellingen en taken van de OR, en breng ook duidelijk de successen van afgelopen zittingsperiode naar voren. Maak hierbij gebruik van moderne communicatiemiddelen bijvoorbeeld het inzetten van een speciale nieuwsbrief, een poll op uw intranet, Whatsapp of Facebook.

Kortom, het is van belang om in het voortraject op de verkiezingen de juiste voorbereidingen te treffen. Zorg in deze fase voor schaalvergroting en het creëren van draagvlak. In het voortraject kunt u als OR of als verkiezingscommissie namelijk het fundament leggen voor een succesvolle verkiezing met een hoge opkomst. Begin daar ruim voor aanvang van de verkiezingsprocedure met het voortraject. Het werven van kandidaten kan immers veel tijd vergen en u bent al zo’n 15 weken bezig met de verkiezingsprocedure.

Zorg daarom voor:

  • Een gedegen voorbereiding voorafgaand aan de verkiezingsprocedure;
  • Een segmentatie van uw achterban;
  • Gebruik moderne communicatiemiddelen;
  • Wees eerlijk over het werk;
  • En deel de successen.

Een OR investeert met een gedegen voortraject niet alleen in een grote capaciteit en kans op meerdere kandidaten, maar ook in de invulling van mogelijke in de toekomst vacante zetels.

Gerelateerde trainingen

Geïnspireerd? Wij bieden kwalitatieve OR trainingen die u en uw ondernemingsraad verder helpen. Bekijk bijvoorbeeld de volgende gerelateerde trainingen, of vraag vrijblijvend advies bij één van onze trainingsadviseurs.

OR-trainingen-compliance-betekenis

Het oprichten van een OR

Het oprichten van een ondernemingsraad is een veelzijdig traject, waarbij juridische en organisatorische normen centraal staan. Zonder enige ervaring is het een tijdrovend proces als gevolg van complexe procedures.

Communicatie met de achterban

Een goede ondernemingsraad heeft een goede relatie met de achterban. U leert op een betere manier te communiceren door inzicht te krijgen in de communicatietheorie op basis van de ondernemingsraad.