Elk team heeft af en toe een stevige prikkel, bijsturing of gewoon een vormende, spannende dag nodig. Na de Training teambuilding OR is de onderlinge communicatie verhelderd en maken de teamleden bewust gebruik van elkaars kwaliteiten en vaardigheden. Bovendien is het teamgevoel sterker en vertoont het team meer samenhang. Want niet elk team functioneert als een team.

Doelgroep training Teambuilding OR

De Training teambuilding OR is voor iedereen die zijn/haar team op een hoger plan wil brengen vanuit kennis en begrip, herkenning van situaties, bewustwording, oefening en ontwikkeling van vaardigheden. Groepsleiders, afdelingshoofden, directeuren en andere MT-leden die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van medewerkers in een of meerdere groepen/teams.

 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van training Teambuilding OR

Tijdens de OR training Teambuilding leert u de kunst van het teambuilden. Daarbij krijgt u inzicht in de verschillende groepsrollen en hoe die samen een gebalanceerde eenheid vormen. U leert uw team door alle fasen van het groeiproces te leiden. U leert vertrouwen en goede werkrelaties op te bouwen. U leert gezonde besluitvorming binnen de groep te ontwikkelen. Tevens leert u verschillende effectieve technieken om in groepsverband te werken. Ook interventies komen tijdens de training Teambuilding uitgebreid aan bod zodat problemen geen kans krijgen wortel te schieten.

Werkwijze van Academy4-OR

Voorafgaand aan de training oprichten van een OR bieden wij de cursist de mogelijkheid om een intakeformulier in te vullen. Op het intakeformulier geeft de cursist aan wat zijn of haar leerdoelen en wensen zijn. Zodat het voor de trainers van Academy4-OR mogelijk is om de training hierop aan te passen, zodat deze perfect aansluit op de leerdoelen en wensen van de cursist.

Inhoud training Teambuilding

Binnen de training komen de volgende thema’s aan de orde:

 • Hoe ziet u zichzelf en hoe zien anderen u?
 • Hoe ziet u dit team graag functioneren?
 • Persoonlijke drijfveren en motivatiebronnen van elk van de teamleden
 • Wat maakt dit team effectief?
 • Rollen en verantwoordelijkheden van teamleden
 • Groupthink, teams kunnen creativiteit/kwaliteit zowel schaden als stimuleren

Trainingsvorm

 

Groepstraining Teambuilding:

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.