Het oprichten van een ondernemingsraad is een veelzijdig traject, waarbij juridische en organisatorische normen centraal staan. Zonder ervaring is het een tijdrovend proces als gevolg van complexe procedures. In deze training oprichten van een OR leer je alles over het oprichten van een OR.

Doelgroep training oprichten van een OR

Iedereen die belast is met de oprichting van een OR. Bijvoorbeeld de directie, hr en/of een voorbereidingscommissie of verkiezingscommissie.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 399,- excl. BTW / € 439,- BTW vrij
 • Eendaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Doelstelling voor de training oprichten van een OR

Tijdens deze bijeenkomst worden de lijnen uitgezet voor een succesvol oprichtingstraject van de ondernemingsraad.

Werkwijze van Academy4-OR

Voorafgaand aan de training oprichten van een OR bieden wij de cursist de mogelijkheid om een intakeformulier in te vullen. Op het intakeformulier geeft de cursist aan wat zijn of haar leerdoelen en wensen zijn. Zodat het voor de trainers van Academy4-OR mogelijk is om de training hierop aan te passen, zodat deze perfect aansluit op de leerdoelen en wensen van de cursist.

Inhoud training oprichten van een OR

Binnen de training komen de volgende thema’s aan de orde:

 • Het oprichtingstraject
 • Draaiboek, taakverdeling en planning
 • Bespreking voorbeeld reglement
 • Vastleggen van actiepunten

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor Het oprichten van een OR

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining Oprichten van de OR:

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving Oprichten van de OR:

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.