Hoe verloopt een fusietraject en wat is uw rol als OR? Ontdek in deze training fusie en de OR de mogelijkheden onder begeleiding van een ervaren adviseur tijdens de Kick-off Fusie en de OR.

Doelgroep training Fusie en de OR

Ondernemingsraden die geconfronteerd worden met een fusie.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 399,- excl. BTW / € 439,- BTW vrij
 • Eendaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Doelstelling van de training Fusie en de OR

Deze sessie geeft uw ondernemingsraad vroegtijdig grip op het fusietraject.

Werkwijze van Academy4-OR

Voorafgaand aan de training Fusie en de OR vindt een intake plaats. Hierin worden uw persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht. Onder inspirerende leiding van een ervaren trainer leert u uw talenten optimaal te benutten. De training OR kent een zeer praktische aanpak. Naast korte theoretische beschouwingen wordt er veel gewerkt met praktische oefeningen en situaties. Iedere deelnemer voorafgaand aan de training OR een vragenlijst in. Hiermee wordt de deelnemer ertoe aangezet om leerdoelen te formuleren en voorbeeldsituaties te bedenken.

Inhoud training Fusie en de OR

Binnen de training komen de volgende thema’s aan de orde:

 • De fasen in het fusietraject
 • De rol van de ondernemingsraad
 • De praktijk: wat kunnen wij bereiken?

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor Fusie en OR

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining Fusie en de OR:

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving Fusie en de OR:

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.