Organisaties moeten omgaan met veranderingen in de verdeling en verantwoordelijkheden tussen werknemer, werkgever en overheid. Wat zijn hierin de gevolgen van langer doorwerken en wat betekent de individuele invulling van parttime werken, papadagen, sabbaticals en levensloopregelingen door medewerkers? Tijdens de training duurzame inzetbaarheid leert u omgaan met deze zaken.

Doelgroep OR training Duurzame inzetbaarheid

Tot de doelgroep van de training Duurzame Inzetbaarheid behoren onder andere OR-leden, HR-managers, personeelsfunctionarissen, zorg- en locatiemanagers.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 499,- excl. BTW / € 549,- BTW vrij
 • Eendaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van OR training Duurzame inzetbaarheid

Aan het eind van de training Duurzame Inzetbaarheid kent u de theorieën over duurzame inzetbaarheid in relatie met de samenleving, de organisatie en het individu. U bent in staat analyses en diagnoses uit te voeren aan de hand van de behandelde theoretische modellen en u kunt verbanden zien tussen de verschillende aspecten van inzetbaarheid en levensloop.

Werkwijze van Academy4-OR

In de training wordt gebruik gemaakt van inzichten uit verschillende disciplines zoals bedrijfseconomie, economie, psychologie en sociologie. Bovendien is het sterk op de praktijk gericht.

Inhoud OR training Duurzame inzetbaarheid

Binnen de training komen de volgende thema’s aan de orde:

 • Levensloopmanagement en haar inzetbaarheid.
 • Samenhang van levensloop en financiën.
 • Demografische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 • Particuliere verantwoordelijkheid, solidariteit en collectiviteit.
 • Veranderingen in partnerschap en ouderschap, kinderopvang, mantelzorg, vrijwilligerswerk (Wmo) en de consequenties hiervan
 • Inzicht in de oorzaken en gevolgen van leeftijdsstereotypering

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor Duurzame inzetbaarheid

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining Duurzame inzetbaarheid:

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving Duurzame inzetbaarheid:

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.