Een veel gehoorde opmerking binnen ondernemingsraden is dat men vaak achter de feiten aanloopt. Kent u dat gevoel? Dat u als OR alleen optreed als controlerende factor? Dat de OR een gepasseerd station is in het proces van besluitvorming in de organisatie? Dat is het van belang dat u als OR ‘aan de bal komt’. Een mooi streven, maar hoe doet u dit als OR? In de training ‘De Proactieve OR’ leert de ondernemingsraad een proactieve houding te ontwikkelen en dit om te zetten naar concrete acties. Daarbij ligt de focus op het gezamenlijke doel van de OR en de directie: het creëren van een gezonde organisatie met tevreden medewerkers.

Doelgroep training De proactieve OR

Deze training is geschikt voor de leden van de ondernemingsraad. Dit kan zowel individueel als in groepsverband.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 399,- excl. BTW / € 439,- BTW vrij
 • Eendaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van de training De proactieve OR

Na afloop van deze training heeft u als ondernemingsraad inzicht in de mogelijkheden om de strategische positie in de organisatie te verbeteren. U weet als OR de regie in het besluitvormingsproces te pakken en dit te vertalen naar concrete acties.

Werkwijze van Academy4-OR

Voorafgaand aan deze training vindt er een intake plaats. Hier worden uw persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht. De training kenmerkt zich door een samenstelling van het overbrengen van kennis, het opdoen van inzichten en de toepassing in de praktijk.
Wij vinden het belangrijk dat de training bijdraagt aan uw ontwikkeling. Daarom evalueren wij standaard of de training invulling heeft gegeven aan uw trainingsdoelstellingen.

Inhoud training De proactieve OR

Academy4-OR hanteert de volgende standaard onderwerpen voor deze training.

Besluitvorming in de organisatie

 • Besluitvormingsproces
 • Positie van de OR
 • Verhouding OR tot bestuurder en achterban

Strategie van de OR

 • Visie

Communicatie

 • Zichtbaarheid naar de achterban
 • Invloed uitoefenen op de bestuurder

Plan van aanpak

 • Activiteiten worden vertaald naar concreet actieplan

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor De proactieve OR

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining De proactieve OR:

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving training De proactieve OR:

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.