Veel ondernemingsraden zouden zich pro-actiever op willen stellen. Zouden hun eigen visie op het bedrijfsbeleid willen ontwikkelen. Zouden een echte counterpart van de bestuurder willen worden. In plaats van slechts te reageren op de advies- en instemmingsaanvragen en overige voorstellen waar de bestuurder mee komt. In de training de proactieve OR leert een ondernemingsraad om de eigen organisatie en de wereld daaromheen op een proactieve manier te beschouwen en deze beschouwing om te zetten in concrete acties.

Doelgroep training De proactieve OR

Deze training is geschikt voor een gehele OR maar kan ook worden gevolgd door een Commissie Strategie.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 399,- excl. BTW / € 439,- BTW vrij
 • Eendaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van de training De proactieve OR

Na afloop van deze training beschikt de OR over een in de tijd uitgezet overzicht van kansen, bedreigingen en toekomstscenario’s. En een bijbehorend overzicht van maatregelen en keuzes.

Werkwijze van Academy4-OR

Voorafgaand aan de training De proactieve OR vindt een intake plaats. Hierin worden uw persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht. Onder inspirerende leiding van een ervaren trainer leert u uw talenten optimaal te benutten. De training De proactieve OR kent een zeer praktische aanpak. Naast korte theoretische beschouwingen wordt er veel gewerkt met praktische oefeningen en situaties. Iedere deelnemer voorafgaand aan de training De proactieve OR een vragenlijst in. Hiermee wordt de deelnemer ertoe aangezet om leerdoelen te formuleren en voorbeeldsituaties te bedenken.

Inhoud training De proactieve OR

Academy4-OR hanteert de volgende standaard onderwerpen voor de training OR basis. Op basis van uw intake is het mogelijk om het programma op uw praktijksituatie af te stemmen.

 • De Kill the Company techniek
 • Overzicht van mitigerende maatregelen
 • De Anticipate techniek
 • Overzicht van scenario’s

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor De proactieve OR

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining De proactieve OR:

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving training De proactieve OR:

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.