Hoe hard u ook werkt, uw agenda blijft overvol. Soms heeft u het gevoel dat er te weinig uren in een dag zitten. En u wilt daar verandering in brengen. In de training timemanagement voor OR leden leert u beter doelen te stellen, te plannen en heldere prioriteiten te bepalen. U krijgt inzicht in de zaken die u hinderen in uw eigen time management. Ook wordt er tijdens de training geoefend in vaardigheden die nodig zijn om effectief om te gaan met uw tijd, zoals ‘nee’-zeggen, delegeren en omgaan met deadlines. In de training timemanagement voor OR leden zal er ook aandacht zijn voor de verschillende rollen die u als OR-lid heeft en de samenhang ertussen.

Doelgroep training Timemanagement voor OR leden

De cursus Timemanagement voor OR-leden is geschikt voor OR-leden en commissieleden.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 799,- excl. BTW / € 879,- BTW vrij
 • Tweedaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van training Timemanagement voor OR leden

Het resultaat van de training is dat u beter inzicht krijgt in uw manier van werken. Na de training bent u beter in staat prioriteiten te stellen binnen de verschillende rollen die u als OR-lid heeft. Dankzij handige tips en trucs uit de training bent u in staat om uw werkzaamheden beter in te richten.

Werkwijze van Academy4-OR

Voorafgaand aan de cursus vindt er een intake plaats. Onder leiding van een ervaren trainer leert u op aansprekende en interactieve wijze time management in de praktijk te brengen. Op de eerste dag van de training ligt de nadruk op de verschillende rollen als OR-lid, bewustwording en inzicht in eigen gedrag. Op de tweede dag van de training ligt het accent op het vergroten van uw effectiviteit en uw manier van communiceren. Tijdens de training wordt veel aandacht besteed aan het vertalen van de verworven inzichten naar het werk van de OR.

Inhoud training Timemanagement voor OR leden

De onderdelen zijn:

 • Tijdsdruk in relatie tot de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
 • OR-tijd versus werktijd en privé
 • Efficiënt omgaan met tijd
 • Uw persoonlijkheid, perfectionisme en verantwoordelijkheidsgevoel
 • Doelen stellen, planning en agendabeheer
 • Tijdanalyse en prioriteiten stellen
 • Assertief optreden, grenzen aangeven en bewaken
 • Delegeren en loslaten
 • Omgaan met werkdruk

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor Timemanagement voor OR-leden

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining Timemanagement voor OR-leden:

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving Timemanagement voor OR-leden:

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.