Voor alle organisaties is een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) verplicht, maar door alle gecompliceerde regelgeving heeft lang niet iedere organisatie de RI&E op orde. Wilt u meer weten over de wettelijke verplichtingen en voor uw organisatie een stappenplan maken om direct met het arbobeleid aan de slag te kunnen? Dan is de training risico inventarisatie en evaluatie geschikt voor u.

Doelgroep OR training RI&E

De training risico inventarisatie en evaluatie is bedoeld voor arbocoördinatoren, preventiemedewerkers, directeuren en deskundigen bij een arbodienst of zorgverlener.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 399,- excl. BTW / € 439,- BTW vrij
 • Eendaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat OR training RI&E

Na afloop van de training risico inventarisatie en evaluatie heeft u meer inzicht in het arbobeleid van uw organisatie. U beschikt over kennis van de stappen in het proces van RI&E, het plan van aanpak en het arbobeleid. Daarnaast heeft u inzicht in de mogelijke rol van de OR.

Werkwijze van Academy4-OR

Voorafgaand aan de RI&E training vindt een intake plaats. Hierin worden uw persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht. Onder inspirerende leiding van een ervaren trainer leert u uw talenten optimaal te benutten. De training kent een zeer praktische aanpak. Naast korte theoretische beschouwingen wordt er veel gewerkt met praktische oefeningen en situaties. Iedere deelnemer vult voorafgaand aan de training een vragenlijst in. Hiermee wordt de deelnemer ertoe aangezet om leerdoelen te formuleren en voorbeeldsituaties te bedenken.

Inhoud OR training risico inventarisatie en evaluatie

Academy4-OR hanteert de volgende standaard onderwerpen voor de training RI&E basis. Op basis van uw intake is het mogelijk om het programma op uw praktijksituatie af te stemmen. In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • RI&E en het arbobeleid
 • Arbobeleid binnen organisaties
 • Hoe ziet een RI&E eruit
 • De huidige wet- en regelgeving
 • Opstellen en bewaken plan van aanpak
 • Aan de slag met uw eigen RI&E

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor RI&E basis

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining RI&E basis:

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving RI&E basis:

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.