De voorzitter en de secretaris vormen samen de spil van de ondernemingsraad. In deze rollen zijn inzet, kennis en vaardigheden vereist. Hoe beter deze rollen op elkaar afgestemd zijn, hoe efficiënter een OR kan werken. Daarom bieden we de training OR voorzitter aan.

Doelgroep Training OR Voorzitter

De training OR voorzitter is bedoeld voor beginnende voorzitters, gekozen eerste en tweede secretarissen van ondernemingsraden.

Inschrijven voor de training OR voorzitter

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 799,- excl. BTW / € 879,- BTW vrij
 • Tweedaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van training OR voorzitter

Na afloop van de training bent u optimaal voorbereid op uw rol als OR voorzitter. U heeft belangrijke vaardigheden als vergaderen, notuleren en feedback geven verder ontwikkeld. Daarnaast leert u om beter leiding te geven. Een competentie die essentieel is als OR voorzitter.

Werkwijze training OR voorzitter

Voorafgaand aan de training OR voorzitter vindt een intake plaats. Hierin worden uw persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht. Onder inspirerende leiding van een ervaren trainer leert u uw talenten optimaal te benutten. De training kent een zeer praktische aanpak. Naast korte theoretische beschouwingen wordt er veel gewerkt met praktische oefeningen en situaties. Iedere deelnemer vult voorafgaand aan de training OR voorzitter een vragenlijst in. Hiermee wordt de deelnemer ertoe aangezet om leerdoelen te formuleren en voorbeeldsituaties te bedenken.

Inhoud training OR voorzitter

We hanteren de volgende standaard trainingsinhoud van de training OR voorzitter.

 • De plaats en taken van de voorzitter en de secretaris van de OR
 • Verslaglegging van taken
 • Verwachtingen van bestuurders, vakbonden, collega OR-leden en de achterban
 • Leidinggeven
 • De vergadering
 • Aanzet tot een persoonlijk ontwikkelplan

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

 • Individuele training OR voorzitter
  Bij een individuele cursus vindt er een 1-op-1 training plaats op de werkplek van de medewerker. De training OR voorzitter zal plaatsvinden op tijden die de medewerker het beste uitkomt. De inhoud wordt in overleg met de medewerker vastgesteld. In de training Communicatie met de achterban worden de vragen van de medewerker volledig beantwoord en is er veel ruimte om vragen te stellen. Doordat de duur van de cursus korter is door de intensieve kennisoverdracht, is ze niet veel duurder dan via het open-inschrijvingsrooster. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige 1-op-1 prijzen.
 • Groepstraining OR voorzitter
  Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.
 • Open-inschrijving OR voorzitter
  Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.