Een ondernemingsraad (OR) heeft verschillende rechten en plichten. Denk aan instemmings- en adviesrecht of de geheimhoudingsplicht. En hoeveel tijd mag een OR aan hun werkzaamheden besteden? Mag een OR-lid ontslagen worden? Deze training geeft u handvatten over de taken, bevoegdheden en rechten van de OR en hoe u succesvol kunt overleggen met de OR. Als bestuurder heeft u volgens de Wet op de Ondernemingsraden de verantwoordelijkheid medezeggenschap succesvol te laten verlopen. Het resultaat van medezeggenschap is gebaseerd op uw houding met betrekking tot medezeggenschap en uw vaardigheden om de OR in te zetten. De kern van de training OR voor bestuurders is  het ontwikkelen van de juiste attitude en verwerven van de tools om effectief en efficiënt met medezeggenschap om te gaan. Aan de orde komen zaken die belangrijk zijn voor de bestuurder in relatie tot het overleg met de OR.

Doelgroep training OR voor bestuurders

Deze training OR voor bestuurders is bedoeld voor bestuurders en functionarissen die namens de bestuurder het overleg voeren met de OR.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 499,- excl. BTW / € 549,- BTW vrij
 • Eendaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van training OR voor bestuurders

Na afloop van de training heeft u kennis van de fundamentele thema’s die van belang zijn voor uw overleg met de OR en kunt u deze strategisch inzetten.

Werkwijze van Academy4-OR

Voorafgaand aan de training vindt er een intake plaats. Hierin worden uw persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht. Onder leiding van een ervaren trainer wordt u in deze interactieve training bewust wat medezeggenschap inhoudt. Theorieën, wetgeving en jurisprudentie worden afgewisseld met oefeningen en discussies. Door onder meer het inbrengen van eigen casuïstiek wordt de training gericht op de eigen dagelijkse praktijk.

Inhoud training OR voor bestuurders

Na afloop van de training heeft u kennis van de fundamentele thema’s die van belang zijn voor uw overleg met de OR. Naast de rechten en plichten krijgt u inzicht in het medezeggenschapsproces:

 • De overlegpositie van de OR
 • De juridische positie van de OR
 • Recht
 • De WOR op hoofdlijnen
 • Rechten en plichten van de OR (met behulp van jurisprudentie)
 • Strategieën van ondernemingsraden
 • Communicatie
 • Onderhandelen en conflicthantering i.r.t. de OR

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor OR voor bestuurders

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining OR voor bestuurders:

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving OR voor bestuurders:

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.