Een goed functionerende OR weet welke issues er spelen bij de achterban en wat hun mening is. De OR-leden leggen permanent hun oor te luister in de organisatie. Een goede relatie met de achterban vereist een goede rapportage van de OR-activiteiten naar de achterban. Voortdurend dient de OR de medewerkers op de hoogte te houden van zijn activiteiten. De OR training communicatie met de achterban leert je de belangrijkste competenties.

U wilt werken aan de sociale en communicatieve vaardigheden van de OR. U wilt als OR beter inspelen op uw omgeving. Beter luisteren en waarnemen om zo de dialoog met de achterban effectiever te voeren. In de OR draait er heel veel om communicatie met de achterban. Goede communicatie is essentieel voor een OR om verder te komen in het werk. De training zorgt ervoor dat u op een professionele manier het contact met de achterban aan gaat.

Doelgroep OR training Communicatie met de achterban

De OR training Communicatie met de achterban is geschikt voor OR-leden en commissieleden die gericht willen gaan communiceren met de achterban.

Inschrijven voor de OR training communicatie met de achterban

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 799,- excl. BTW / € 879,- BTW vrij
 • Tweedaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van OR training communicatie met de achterban

Na de OR training communicatie met de achterban bent u goed in staat om de dialoog te voeren met de achterban. U wordt zich met deze training bewust van de verbale en non-verbale manier van communiceren van uw OR en ervaart het effect hiervan op de achterban en de bestuurder. U weet effectiever te communiceren en bent beter in staat in te spelen op uw omgeving zodat uw boodschap beter overkomt. U bent na de training in staat communicatiedoelen op te stellen en beïnvloedingstechnieken te gebruiken.

Werkwijze van Academy4-OR

Voorafgaand aan de OR training communicatie met de achterban vindt er een schriftelijke intake plaats. Hierin worden uw leerdoelen in kaart gebracht. Onder leiding van een ervaren trainer wordt onder meer gewerkt met ervaringsuitwisseling, individuele opdrachten en groepsopdrachten. De opdrachten worden geanalyseerd en nabesproken. Door individuele feedback krijgt u inzicht in de manier waarop uw OR communiceert, de invloed hiervan op anderen en verbeterpunten.

Inhoud OR training communicatie met de achterban

Binnen de OR training communicatie met de achterban komen de volgende thema’s aan de orde:

 • De achterban
 • Pitchen
 • Algemene communicatie begrippen
 • Het communicatieplan
 • Communicatiemiddelen
 • De nieuwsbrief
 • Netwerken
 • Verslaglegging
 • Enquêtes
 • Klachten afhandeling

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor Communicatie met de achterban

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining Communicatie met de achterban:

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving Communicatie met de achterban:

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.