Één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden is het pensioen. Op dit moment staan er verschillende veranderingen te gebeuren die grote impact kunnen hebben op de pensioensregeling. Iedere organisatie met een pensioenregeling zal deze bijvoorbeeld op korte termijn moeten veranderen door wijzigingen in de fiscale wetgeving of een toenemende behoefte om de indexatieregeling aan te passen. Een groot deel van de organisaties stappen steeds vaker over van een de pensioensregeling naar de premie pensioensinstelling (PPI). De OR heeft hierbij een belangrijke functie. Als ondernemingsraad heeft u misschien instemmingsrecht, maar heeft u voldoende bagage om hierover met uw achterban te sparren? Tijdens de training OR en pensioenen leer je als OR lid hoe je met pensioenregelingen om kan gaan.

Doelgroep training OR en pensioenen

Deze training is bedoeld voor alle OR-leden en leden van PVT’s die werkzaam zijn bij een organisatie met een verzekerde pensioenregeling.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 799,- excl. BTW / € 879,- BTW vrij
 • Tweedaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van training OR en pensioenen

Na het volgende van de OR training:

 • bent u op de hoogte van de wijzigingen in de fiscale wetgeving;
 • weet u welke bevoegdheden de OR heeft op het gebied van pensioenen;
 • weet u hoe uw OR met pensioenen aan de slag kan;
 • bent u een betere gesprekspartner voor de bestuurder.

Werkwijze van Academy4-OR

Voorafgaand aan de training OR en pensioenen vindt een intake plaats. Hierin worden uw persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht. Onder inspirerende leiding van een ervaren trainer leert u uw talenten optimaal te benutten. De OR training kent een zeer praktische aanpak. Naast korte theoretische beschouwingen wordt er veel gewerkt met praktische oefeningen en situaties. Iedere deelnemer voorafgaand aan de training OR een vragenlijst in. Hiermee wordt de deelnemer ertoe aangezet om leerdoelen te formuleren en voorbeeldsituaties te bedenken.

Inhoud training OR en pensioenen

Binnen de training komen de volgende thema’s aan de orde:

 • Inleiding over pensioenstelsel
 • Wijzigingen (fiscale) wetgeving (waaronder verlaging opbouwpercentages en overgang naar een netto premiestaffel)
 • Wijzigen pensioenregeling
 • Einde uitvoeringsovereenkomst / nieuwe pensioenuitvoerder (PPI)
 • Bevoegdheden OR
 • OR en achterban
 • OR-aanpak: effectief beïnvloeden

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor OR en pensioenen

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining OR en pensioenen:

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving OR en pensioenen:

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.