Als OR-lid is het van belang dat u inzicht heeft in de belangrijkste rechten en plichten van de OR en de bestuurder. Kennis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) vormt de basis: het fundament onder het OR-werk. In deze training besteden wij aandacht aan de interpretatie van die rechten en de toepassing ervan in de praktijk. Daarnaast besteden wij in deze tweedaagse training ook aandacht aan de vergadercyclus en een efficiënte werkwijze van de OR. De OR heeft regelmatig een overlegvergadering met de bestuurder. Dit is een formeel moment waarop informatie wordt uitgewisseld en beïnvloeding kan plaatsvinden. Het is van belang dat de OR op een efficiënte en effectieve manier zijn werk organiseert. De tijd van OR-leden is immers beperkt en inspanningen moeten resultaten opleveren. De training OR basis bespreekt de belangrijkste rechten en plichten van de OR.

Doelgroep training OR basis (2 dagen)

De training OR Basis is bedoeld voor nieuwe leden van een ondernemingsraad of OR-leden die graag een opfrissing willen van de belangrijkste rechten en plichten van de OR.  De training kan zowel individueel (samen met andere organisaties) of met de gehele ondernemingsraad gevolgd worden.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 799,- excl. BTW / € 879,- BTW vrij
 • Tweedaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat training OR basis (2 dagen)

Na afloop van de training heeft u inzicht gekregen in de positie van de eigen OR en de betekenis van medezeggenschap binnen de eigen organisatie. Bovendien beschikt u over praktische kennis en vaardigheden om uw rol als lid van de ondernemingsraad met succes in te vullen en heeft u inzicht gekregen in vergadercyclus en beïnvloedingsmogelijkheden van een ondernemingsraad.

Werkwijze van Academy4-OR

U kunt deze training middels een open inschrijving volgen, waarbij u met meerdere cursisten van andere ondernemingsraden gezamenlijk aan de training deelneemt.  Op deze manier kunt u ervaringen met andere organisaties en OR-leden delen. De open inschrijvingen vinden plaats middels een vast rooster op vaste locaties in het land.

Het is ook mogelijk om deze training enkel met uw eigen ondernemingsraad te volgen. Dan wordt er speciaal voor u een trainingsprogramma opgesteld. Tijdens een intakegesprek stelt onze trainer/adviseur een trainingsprogramma op maat voor u op, waarbij uw eigen leerdoelen centraal staan. Onder leiding van een ervaren trainer wordt naast theoretische kennis ook veel gewerkt met praktische oefeningen en situaties, zodat u de stof direct kunt toepassen in de praktijk.

Inhoud training OR basis (2 dagen)

 • Kennis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
 • Inleiding op het advies-, instemmings-, initiatief-, informatie- en bespreekrecht
 • Medezeggenschap in de praktijk; inzicht krijgen in de positie van de eigen OR en de betekenis van medezeggenschap binnen de eigen organisatie
 • Inzicht krijgen in invloed op besluitvorming richting achterban en bestuurder
 • Inzicht krijgen in de vergadercyclus
 • Efficiënte werkwijze van de OR

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor OR basis (2 dagen)

 

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining OR basis (2 dagen)

Bij een groepstraining wordt in overleg met de klant de training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. Bij deze trainingsvorm bent u verzekerd van een effectieve en efficiënte training die direct toepasbaar is in de praktijk. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen.

Open-inschrijving OR basis (2 dagen)

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.