Op het moment dat u gaat onderhandelen is het belangrijk dat de bijeenkomsten een gedegen structuur hebben. Door de aangereikte handvatten in praktijk te brengen kan de vergadering op een effectievere en efficiëntere manier plaatsvinden. Tevens leert u tijdens deze training onderhandelen en conflict hanteren. Tijdens training onderhandelen voor de OR leert u manieren om op een succesvollere manier op te komen voor de belangen van de achterban/OR.

Doelgroep OR training Onderhandelen voor de OR

De training OR Onderhandelen is bedoeld voor leden van de OR of VGW(M)-commissie. U kunt zowel individueel als met de gehele OR of VGW(M)-commissie deelnemen.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 799,- excl. BTW / € 879,- BTW vrij
 • Tweedaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van OR training Onderhandelen voor de OR

U krijgt inzicht in de artikelen van de WOR die van toepassing zijn op een vergadering van de OR. U leert een vergadering voor te bereiden. Een vergadering te voeren in de verschillende rollen. U leert te communiceren tijdens een vergadering. U leert te argumenteren en distributief en integratief te onderhandelen. U oefent met conflictsituaties en leert zorg te dragen voor een vertrouwensrelatie. U leert op een gedegen manier te onderhandelen.

Werkwijze van Academy4-OR

Voorafgaand aan de training OR Onderhandelen vindt een intake plaats. Hierin worden uw persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht. Onder inspirerende leiding van een ervaren trainer leert u uw talenten optimaal te benutten. De training kent een zeer praktische aanpak. Naast korte theoretische beschouwingen wordt er veel gewerkt met praktische oefeningen en situaties. Iedere deelnemer vult voorafgaand aan de training OR Vergaderen en Onderhandelen een vragenlijst in. Hiermee wordt de deelnemer ertoe aangezet om leerdoelen te formuleren en voorbeeldsituaties te bedenken.

Inhoud OR training Onderhandelen voor de OR

Binnen de training komen de volgende thema’s aan de orde:

 • Vergaderen volgens de WOR
 • Voorbereiding van de vergadering
 • Uitvoering van de vergadering en vergaderrollen
 • Communiceren en structuur aanbrengen in vergadering
 • Argumenteren
 • Onderhandelen
 • Conflict hanteren
 • Opbouwen en handhaven van een vertrouwensrelatie.

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor Onderhandelen voor de OR

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining Onderhandelen voor de OR:

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving Onderhandelen voor de OR:

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.