Effectief en professioneel notuleren is niet eenvoudig. Omdat ondernemingsraden regelmatig vergaderen, is het van belang dat er professionele notulen gemaakt worden. Aan welke eisen moet zo’n verslag voldoen? Stemt u de inhoud nog af met de voorzitter? Het belangrijke werk voor de vergadering komt ook aan bod tijdens de cursus. Is er een duidelijke agenda? Is er belangrijke informatie die u vooraf moet weten? In de training Notuleren krijgt u alle handvatten aangereikt om uitstekende notulen te maken.

Doelgroep Notuleren in de OR

De training Notuleren in de OR is bedoeld voor de notulist(en) binnen de OR vergaderingen.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 799,- excl. BTW / € 879,- BTW vrij
 • Tweedaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van de training Notuleren in de OR

Na afloop van de cursus Notuleren in de OR bent u in staat om professionele notulen voor OR vergaderingen te maken. U heeft inzicht in uw rol als notulist. U leert luisteren, selecteren en filteren. U heeft de kennis om de opbouw helder en transparant te noteren.

Werkwijze training Notuleren in de OR

Voorafgaand aan de training Notuleren in de OR vindt een intake plaats. Hierin worden uw persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht. Onder inspirerende leiding van een ervaren trainer leert u uw talenten optimaal te benutten. De training kent een zeer praktische aanpak. Naast korte theoretische beschouwingen wordt er veel gewerkt met praktische oefeningen en situaties. Iedere deelnemer vult voorafgaand aan de training Notuleren in de OR een vragenlijst in. Hiermee wordt de deelnemer ertoe aangezet om leerdoelen te formuleren en voorbeeldsituaties te bedenken.

Trainingsinhoud

We hanteren de volgende standaard trainingsinhoud van de training Notuleren in de OR.

 • Soorten vergaderingen
 • Vergaderdoelen
 • Fases van een vergadering
 • De voorbereiding van een vergadering
 • Verschillende manieren van notuleren
 • De functie van notulen
 • De agenda
 • Omgaan met klachten
 • Uitwerken van de notulen
 • Leesbaar formuleren
 • Presentatie van de notulen
 • Luistervaardigheden
 • Geheugentraining
 • Snel en doelgericht aantekeningen maken
 • Onderscheiden van hoofd- en bijzaken

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Individuele Training Notuleren in de OR
Bij een individuele cursus vindt er een 1-op-1 training plaats op de werkplek van de medewerker. De training OR basis zal plaatsvinden op tijden die de medewerker het beste uitkomt. De inhoud wordt in overleg met de medewerker vastgesteld. In de cursus OR basis worden de vragen van de medewerker volledig beantwoord en is er veel ruimte om vragen te stellen. Doordat de duur van de cursus vaak van korte duur is, door de kennisoverdracht, is ze niet veel duurder dan via het open-inschrijvingsrooster. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige 1-op-1 prijzen.

Groepstraining Notuleren in de OR
Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving Training Notuleren in de OR
Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.

Neem nu contact op en zet de eerste stap in het verbeteren

van uw prestaties als OR