Veel ondernemingsraden kampen met vacatures en vinden het moeilijk om kandidaten te verkrijgen. Wat is nu de beste manier om leden te werven? En hoe informeer ik potentiele leden over taken en verantwoordelijkheden? In de training Nieuwe OR leden werven krijgt u de handvaten en inspiratie aangereikt die het u makkelijker maken om leden te werven.

Doelgroep training Nieuwe OR leden werven

De training OR leden werven is bedoeld voor leden van de OR die verantwoordelijk zijn voor de toestroom van nieuwe OR leden.

Inschrijven voor de OR training communicatie met de achterban

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 799,- excl. BTW / € 879,- BTW vrij
 • Tweedaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van de training Nieuwe OR leden werven

Na afloop van de training Nieuwe OR leden werven kunt u de werving van nieuwe OR leden op een succesvolle wijze toepassen binnen uw OR. U kunt een strategie ontwikkelen, waarbij de werving van OR leden centraal staat. Daarnaast ontwikkelt u uw overtuigingkracht die nodig kan zijn bij het overhalen van collega’s.

Werkwijze van Academy4-OR

Voorafgaand aan de training nieuwe OR leden werven vindt een intake plaats. Hierin worden uw persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht. Onder inspirerende leiding van een ervaren trainer leert u uw talenten optimaal te benutten. De training kent een zeer praktische aanpak. Naast korte theoretische beschouwingen wordt er veel gewerkt met praktische oefeningen en situaties. Iedere deelnemer vult voorafgaand aan de training nieuwe OR leden werven een vragenlijst in. Hiermee wordt de deelnemer ertoe aangezet om leerdoelen te formuleren en voorbeeldsituaties te bedenken.

Inhoud van de training

We hanteren de volgende standaard trainingsinhoud van de training OR leden werven.
• Introductie OR leden werven
• Beeldvorming OR
• Informatievoorziening taken en rollen
• De achterbanverbinding
• Methodes om gericht te werven
• Wervingsmiddelen
• Een wervingscampagne uitvoeren
• Een wervingsstrategie ontwikkelen

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

 • Individuele training Nieuwe OR leden werven
  Bij een individuele cursus vindt er een 1-op-1 training plaats op de werkplek van de medewerker. De training Nieuwe OR leden werven zal plaatsvinden op tijden die de medewerker het beste uitkomt. De inhoud wordt in overleg met de medewerker vastgesteld. In de training Communicatie met de achterban worden de vragen van de medewerker volledig beantwoord en is er veel ruimte om vragen te stellen. Doordat de duur van de cursus korter is door de intensieve kennisoverdracht, is ze niet veel duurder dan via het open-inschrijvingsrooster. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige 1-op-1 prijzen.
 • Groepstraining Nieuwe OR leden werven
  Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.
 • Open-inschrijving Nieuwe OR leden werven
  Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.