De ondernemingsraad vertegenwoordigt de werknemers bij de beleidsvorming van een organisatie. In de praktijk zal de OR veel input leveren aan het HRM-beleid en het beleid over arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. Tijden de training wordt er specifiek in gegaan op de positie en de verantwoordelijkheden van de OR met betrekking tot arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. Er worden tools aangereikt om de bestuurder te kunnen adviseren over het beleid en het gevoerde beleid te evalueren. De deelnemers verwerven inhoudelijke kennis over wet en regelgeving, de verschillende ‘spelers’, de procedures en hoe men gestructureerd de bestuurder kan adviseren. In de training staat de vraag centraal: hoe kan medezeggenschap in worden gezet ten gunste van goede arbeidsomstandigheden en arbeidstijden.

Doelgroep training Inzicht in Arbo en ATW voor OR-leden

De cursus is geschikt voor OR-leden en commissieleden die geïnteresseerd zijn in ARBO en ATW en al enige basiskennis van het OR-werk hebben.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 1.199,- excl. BTW / € 1.320,- BTW vrij
 • Driedaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van training Inzicht in Arbo en ATW voor OR-leden

Voorafgaand aan de training bieden wij de cursist de mogelijkheid om een intakeformulier in te vullen. Op het intakeformulier geeft de cursist aan wat zijn of haar leerdoelen en wensen zijn. Op deze manier is het voor de trainer mogelijk om daar aandacht aan te besteden, zodat de training perfect aansluit op de leerdoelen en wensen van de cursist.

Werkwijze van Academy4-OR

Voorafgaand aan de training Inzicht in Arbo & ATW voor OR-leden bieden wij de cursist de mogelijkheid om een intakeformulier in te vullen. Op het intakeformulier geeft de cursist aan wat zijn of haar leerdoelen en wensen zijn. Zodat het voor de trainers van Academy4-OR mogelijk is om de training hierop aan te passen, zodat deze perfect aansluit op de leerdoelen en wensen van de cursist.

Inhoud training inzicht in Arbo en ATW voor OR-leden

 • Structuur en algemene bepalingen en recht
 • Relatie tussen verschillende wetten en regelingen
 • Relatie met de cao en positie van de vakbonden en de positie van de OR
 • Functionarissen en verantwoordelijkheden
 • Rechten en plichten van de werkgever
 • Medewerker tevredenheidsonderzoek
 • De RI&E
 • Bedrijfshulpverlening
 • Achtergronden, doelstellingen en geschiedenis Arbowet en ATW
 • Arbeidstijden via de WOR
 • Normen arbeidstijdenwet
 • ATW-beleid versus ergonomie met tips voor de OR

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

 • Individuele training Inzicht in Arbo & ATW voor OR-leden
  Bij een individuele cursus vindt er een 1-op-1 training plaats op de werkplek van de medewerker. De training Inzicht in Arbo & ATW voor OR-leden zal plaatsvinden op tijden die de medewerker het beste uitkomt. De inhoud wordt in overleg met de medewerker vastgesteld. In de training Inzicht in Arbo & ATW voor OR-leden worden de vragen van de medewerker volledig beantwoord en is er veel ruimte om vragen te stellen. Doordat de duur van de cursus korter is door de intensieve kennisoverdracht, is ze niet veel duurder dan via het open-inschrijvingsrooster. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige 1-op-1 prijzen.
 • Groepstraining Inzicht in Arbo & ATW voor OR-leden
  Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.
 • Open-inschrijving Inzicht in Arbo & ATW voor OR-leden
  Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.