Branding is een manier van denken en werken waarbij u de OR als een merk positioneert. Naast aandacht voor wat de OR doet en op welke wijze, ook aandacht voor hoe het wordt waargenomen door anderen; ziet men wat de OR doet, wordt het gewaardeerd en past het beeld van de achterban bij de OR. OR-Branding creëert het gewenste imago van de OR zowel richting de achterban als naar de bestuurder. Dit doet u door zelfbewustzijn en de OR te laten zien. De training het merk OR biedt een combinatie van theorie en praktijk en sluit volledig aan op specifieke situatie van de individuele deelnemer.

Doelgroep training het merk OR

De cursus Marketing voor de ondernemingsraad; het merk OR is geschikt voor OR-leden en commissieleden die een basiskennis hebben over het communiceren met de achterban.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 799,- excl. BTW / € 879,- BTW vrij
 • Tweedaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van training het merk OR

In de training het merk OR  leren de deelnemers hoe ze de OR kunnen profileren. Na afloop van deze training beschikt u over alle handvatten om uw OR en haar werkzaamheden succesvol te promoten. U maakt een ‘elevator pitch’ en u weet hoe u uw imago succesvol in kunt zetten en verbeteren.

Werkwijze van Academy4-OR

De werkwijze is sterk interactief: korte inleidende presentaties, gevolgd door oefenen en reflectie. Van deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht. Voorafgaand aan de training Marketing voor de ondernemingsraad; het merk OR  bieden wij de cursist de mogelijkheid om een intakeformulier in te vullen. Op het intakeformulier geeft de cursist aan wat zijn of haar leerdoelen en wensen zijn. Zodat het voor de trainers van Academy4-OR mogelijk is om de training hierop aan te passen, zodat deze perfect aansluit op de leerdoelen en wensen van de cursist.

Inhoud training het merk OR

In de cursus komt aan bod:

 • Wat is branding en waarom is het belangrijk?
 • Script, de passie en visie van de OR
 • Branding (verleiden en veroveren).
 • Netwerken; de etiquette en uw netwerk zonder schroom gebruiken
 • Do’s en Don’ts van branding
 • Het juiste gebruik van sociale media.

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor Het merk OR

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining het merk OR:

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving het merk OR:

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.