De vergadering is een bijeenkomst waarin de besluitvorming van de OR moet plaatsvinden. Zit u wel eens in een OR-vergadering waarbij u het gevoel krijgt dat u uw tijd nuttiger had kunnen besteden? Hoort u de deelnemers langs elkaar heen praten? Bij OR-leden bestaat nogal eens de neiging de verantwoordelijkheid van een goed functionerende OR bij de bestuurder te leggen. Die moet de OR meer respecteren en vooral meer faciliteiten bieden. De ander schept onvoldoende randvoorwaarden. Maar meer tijd of faciliteiten zullen niet perse bijdragen tot efficiënte en effectieve besluitvorming. In de training effectief vergaderen voor de OR leert u hoe u gestructureerd tot een besluitvorming komt en op welke manier u vergaderingen binnen de afgesproken tijd laat verlopen. Ook leert u de deelnemers te motiveren waardoor het rendement van uw vergaderingen aanzienlijk toeneemt.

Doelgroep training Effectief vergaderen voor de OR

De cursus Effectief vergaderen voor de OR is geschikt voor OR-leden en commissieleden.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 799,- excl. BTW / € 879,- BTW vrij
 • Tweedaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van training Effectief vergaderen voor de OR

Deze cursus leert OR-leden hoe ze effectief en efficiënt voor de belangen van de achterban kunnen opkomen. De deelnemers leren een duidelijke agenda en actielijst op te stellen en gestructureerd af te handelen.

Werkwijze van Academy4-OR

Voorafgaand aan de training vindt er een schriftelijke intake plaats. Hierin geeft u uw specifieke wensen en leerdoelen aan voor deze training. Onder leiding van een ervaren trainer leert u op een interactieve wijze effectief te vergaderen. U oefent met gevarieerde en praktijkgerichte oefeningen en rollenspelen waarin vergadersituaties worden gesimuleerd.

Inhoud training Effectief vergaderen voor de OR

Het programma is zodanig samengesteld dat er een maximale inbreng van eigen casuïstiek mogelijk is. De onderwerpen zijn:

 • Doel van vergaderen en  vergaderprocedures
 • Vergadertechniek
 • Verschillende rollen binnen de vergadering
 • Beïnvloeden zonder macht
 • Effectief sturen van vergaderingen
 • Communicatie
 • Omgaan met lastige vergadersituaties
 • Distributief onderhandelen
 • Vertrouwen
 • Integratief onderhandelen
 • Conflicthantering

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor Effectief vergaderen voor de OR

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining Effectief vergaderen voor de OR:

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving Effectief vergaderen voor de OR:

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.