Organisatiewijziging, reorganisaties, inkrimping, uitbesteding en outsourcing zijn onderwerpen waar de OR vroeg of laat mee te maken krijgt. In veel gevallen zijn het ook lastige trajecten voor de OR. Er moeten afspraken gemaakt worden met de bestuurder over het te volgen traject; het gaat om moeilijke keuzes tussen de belangen van groepen personeelsleden en vaak zijn er behoorlijke personele consequenties aan verbonden. De training de OR en organisatie verandering gaat in op de rol en strategie van de OR bij dit soort voorgenomen besluiten. De deelnemers leren de reorganisatie in een kader te plaatsen, krijgen inzicht in de verschillende fasen van een reorganisatie en de rollen van de OR en de vakbonden.

Doelgroep training De OR en organisatie verandering

De training de OR en organisatie verandering is geschikt voor alle OR-leden die meer kennis willen krijgen over verandertrajecten binnen een organisatie.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 799,- excl. BTW / € 879,- BTW vrij
 • Tweedaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van training De OR en organisatie verandering

Nadat men de training heeft gevolgd is men goed in staat om als vertegenwoordiger van het personeel een sterke rol te vervullen bij reorganisaties. U krijgt inzicht in diverse aspecten van verandering en reorganisatie. U leert welke fases u binnen het veranderingsproces of de reorganisatie kunt onderscheiden. U leert binnen veranderingstrajecten de communicatie met de achterban te verzorgen of te ondersteunen. U leert weerstand te herkennen en draagvlak te creëren binnen uw organisatie. U bent in staat om veranderings- of reorganisatieplan te beoordelen en de bestuurder hierover te adviseren.

Werkwijze van Academy4-OR

In de training wordt gebruik gemaakt van inzichten uit verschillende disciplines zoals bedrijfseconomie, economie, psychologie en sociologie. Bovendien is het sterk op de praktijk gericht.

Inhoud training De OR en organisatie verandering

Binnen de training komen de volgende thema’s aan de orde:

 • Organisatiekunde
 • Principes van veranderingstrajecten en reorganisatie
 • Fases binnen het veranderingsproces
 • Wet en regelgeving bij reorganisaties
 • Medezeggenschap tijdens reorganisaties
 • Reorganisatieplan
 • Uitvoeringsplan
 • Sociaal plan
 • Omgaan met weerstand en het creëren van draagvlak
 • Communicatie en samenwerken bij verandering

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor De OR en organisatie verandering

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining De OR en organisatie verandering:

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving De OR en organisatie verandering:

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.