Tijdens de training arbowetgeving worden tools aangereikt om de bestuurder te kunnen adviseren over het Arbobeleid en de belangen van werknemers te kunnen vertegenwoordigen. Het verwerven van kennis in de verschillende ‘spelers’ en deskundigen, de procedures maar vooral hoe men gestructureerd en effectief de bestuurder kan adviseren. Centraal staat hoe de medezeggenschap in kan worden gezet ten diensten van goede arbeidsomstandigheden en arbeidstijden.

Doelgroep training Arbowetgeving

De training is bedoeld voor leden van de OR of VGW(M)-commissie. U kunt zowel individueel als met de gehele OR of VGW(M)-commissie deelnemen.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 799,- excl. BTW / € 879,- BTW vrij
 • Tweedaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat training training Arbowetgeving

U krijgt structuur in het overleg over de arbeidsomstandigheden. U leert adviezen uit te brengen over de arbeidsomstandigheden. U krijgt inzicht in de arbeidstijdenwet en leert structuur aan te brengen in het overleg over arbeidstijden. U verwerft kennis in het begrijpen en werken met de verschillende ‘spelers’ binnen de OR en de organisatie.

Werkwijze van Academy4-OR

Voorafgaand aan de training arbowetgeving vindt een intake plaats. Hierin worden uw persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht. Onder inspirerende leiding van een ervaren trainer leert u uw talenten optimaal te benutten. De training kent een zeer praktische aanpak. Naast korte theoretische beschouwingen wordt er veel gewerkt met praktische oefeningen en situaties. Iedere deelnemer voorafgaand aan de training een vragenlijst in. Hiermee wordt de deelnemer ertoe aangezet om leerdoelen te formuleren en voorbeeldsituaties te bedenken.

Inhoud training OR Arbowetgeving

 • Achtergronden, doelstellingen en geschiedenis ATW
 • Structuur en algemene bepalingen en recht
 • Relatie met verschillende wetten en regelingen
 • Relatie met de cao en positie van de vakbonden
 • Positie van de OR binnen de arbowet
 • Arbeidstijden via de WOR
 • Normen arbeidstijdenwet
 • ATW-beleid en tips voor de OR
 • Ergonomie arbeidstijdenwet
 • Functionarissen en verantwoordelijkheden
 • Rechten en plichten van de werkgever
 • Medewerker tevredenheidsonderzoek
 • De RI&E
 • Bedrijfshulpverlening
 • Diverse posities en rollen
 • Arbobeleid

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor Arbowetgeving

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining OR Arbowetgeving

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving training OR Arbowetgeving

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.