De ambtelijk secretaris is er om de ondernemingsraad te ondersteunen. De ambtelijk secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur en werkt dus veel samen met de voorzitter en de gekozen secretaris. Maar wat is nu precies de rol van een Ambtelijk secretaris? Hoe kan een ambtelijk secretaris helpen de OR beter te laten functioneren? Dit zijn vragen waar de training Ambtelijk secretaris antwoord op heeft.

Doelgroep OR training Ambtelijk secretaris

De training Ambtelijk secretaris is geschikt voor zowel de gekozen secretaris als de ambtelijk secretaris.

Inschrijven voor de OR training Ambtelijk secretaris

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 799,- excl. BTW / € 879,- BTW vrij
 • Tweedaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat van OR training Ambtelijk secretaris

De taken van de ambtelijk secretaris staan in de training centraal. U leert invulling geven aan uw rol als ambtelijk secretaris. Daarnaast leert u de valkuilen van uw rol herkennen en uw eigen leerproces vorm te geven.

Werkwijze training Ambtelijk secretaris

Voorafgaand aan de training Ambtelijk secretaris vindt een intake plaats. Hierin worden uw persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht. Onder inspirerende leiding van een ervaren trainer leert u uw talenten optimaal te benutten. De training kent een zeer praktische aanpak. Naast korte theoretische beschouwingen wordt er veel gewerkt met praktische oefeningen en situaties. Iedere deelnemer vult voorafgaand aan de training Ambtelijk secretaris een vragenlijst in. Hiermee wordt de deelnemer ertoe aangezet om leerdoelen te formuleren en voorbeeldsituaties te bedenken.

Trainingsinhoud

We hanteren de volgende standaard trainingsinhoud tijdens de training Ambtelijk secretaris:

 • Taakverdeling tussen secretaris en voorzitter
 • Planning
 • Voortgangsbewaking
 • Informatieverwerking
 • Verslaglegging
 • Correspondentie
 • Archivering
 • Aanzet tot een persoonlijk ontwikkelplan

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor Ambtelijk secretaris

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining Ambtelijk secretaris:

Bij een groepstraining wordt in samenspraak met de klant de (maatwerk)training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Bij de trainingen kan Academy4-OR tevens een mobiel trainingslokaal inrichten op de locatie van de klant. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

Open-inschrijving Ambtelijk secretaris:

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 3 á 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.