Het advies- en instemmingsrecht zijn de belangrijkste bevoegdheden van een ondernemingsraad. Bij een groot aantal organisatiebeslissingen kunt u als OR advies- of instemmingsplichtig zijn. Het is voor u als ondernemingsraad belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. Wij krijgen dan ook veel vragen over deze belangrijke bevoegdheden: Wanneer mogen wij als OR ons instemmingsrecht gebruiken? Wanneer is ons advies noodzakelijk? Wat zijn de consequenties van onze adviezen of instemming? Aangezien iedere situatie weer uniek is, valt lang niet alles terug te lezen in de wet op de ondernemingsraden (WOR). De uitleg die rechters aan de artikelen geven is daarnaast ook van belang, waardoor het kennen van de belangrijkste jurisprudentie noodzakelijk is. Als u zich goed wilt verdiepen in het advies- en instemmingsrecht dan volgt u deze ééndaagse training advies- en instemmingsrecht.

Doelgroep OR training advies- en instemmingsrecht

De OR training Advies- en instemmingsrecht is bedoeld voor alle OR-leden die vragen hebben over het advies- en instemmingsrecht. Enige basiskennis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is belangrijk.

 • Open-inschrijving (prijs p.p.)
 • € 399,- excl. BTW / € 439,- BTW vrij
 • Eendaagse training
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk
 • Groepstraining
 • Prijs in overleg
 • Duur in overleg
 • Koffie & Lunch
 • In-company
 • Maatwerk

Resultaat OR training advies- en instemmingsrecht

Na afloop van de training heeft u kennis opgedaan over het advies- en instemmingsrecht. U kunt zelf beoordelen of een voorgenomen besluit advies- of instemmingsplichtig is en hoe u de aanvraag het beste kunt analyseren en interpreteren.

Werkwijze van Academy4-OR

U kunt deze training middels een open inschrijving volgen, waarbij u met meerdere cursisten van andere ondernemingsraden deelneemt. Op deze manier kunt u ervaringen met andere organisaties en OR-leden delen. De open inschrijvingen vinden plaats middels een vast rooster op vaste locaties in het land.

Het is ook mogelijk om deze training met uw eigen ondernemingsraad te volgen. Dan wordt er speciaal voor u een trainingsprogramma opgesteld. Tijdens een intakegesprek stelt onze trainer/adviseur een trainingsprogramma op maat voor u op, waarbij uw eigen leerdoelen centraal staan. Onder leiding van een ervaren trainer wordt naast theoretische kennis ook veel gewerkt met praktische oefeningen en situaties, zodat u de stof direct kunt toepassen in de praktijk.

Inhoud training advies- en instemmingsrecht

Binnen de training komen de volgende thema’s aan de orde:

 • Theoretische kennis over het advies- en instemmingsrecht
 • Analyse en beoordeling advies- en instemmingsaanvraag
 • Relevante jurisprudentie
 • Gerechtelijke procedure

Maak hier uw keuze voor data en locaties voor Advies- en instemmingsrecht

Trainingsvormen

Academy4-OR hanteert verschillende vormen waarin trainingen worden aangeboden. Hieronder een omschrijving van de mogelijkheden.

Groepstraining Advies- en instemmingsrecht:

Bij een groepstraining wordt in overleg met de klant de training samengesteld. Hierbij is deze afgestemd op de behoefte van een specifieke doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. Bij deze trainingsvorm bent u verzekerd van een effectieve en efficiënte training die direct toepasbaar is in de praktijk. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen.

Open-inschrijving Advies- en instemmingsrecht:

Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende bedrijven zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de cursussen eens per 4 weken aan. Zie het trainingsrooster voor de data.