Academy4-OR traint en ondersteunt ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en bestuurders met vraagstukken over medezeggenschap en arbeidsverhoudingen. Academy4-OR biedt OR trainingen aan met een effectieve en efficiënte aanpak die zich kenmerkt door haar praktijkgerichte benadering. Wij verzorgen OR trainingen in verschillende vormen. Zo kunt u bij ons terecht voor klassikale, individuele en maatwerk trainingen.

25 praktijkgerichte OR trainingen

We bieden een praktijkgericht open trainingsaanbod voor (nieuwe) OR-leden, voorzitters en secretarissen en bestuurders. Bijvoorbeeld OR trainingen op het gebied van arbo, wetgeving, financiën, HR-thema’s, functioneren en vaardigheden van uw OR-leden. Bekijk hieronder onze OR trainingen.

Expert in maatwerk

Naast ons uitgebreid aanbod OR trainingen, bieden we maatwerktrainingen. Gericht op uw ondernemingsraad en organisatie.

Lees verder

Onze trainingsvormen

 • Individuele trainingen

  Bij een individuele training vindt er een 1-op-1 training plaats op de werkplek van de medewerker. De training zal plaatsvinden op tijden die de medewerker het beste uitkomt. De inhoud wordt in overleg met de medewerker vastgesteld. In de training worden de vragen van de medewerker volledig beantwoord en is er veel ruimte om vragen te stellen.

 • Groepstraining

  Bij een groepstraining wordt in samenspraak met u als opdrachtgever een (maatwerk)training samengesteld. De training wordt volledig afgestemd op de behoefte van de doelgroep. Het is mogelijk om in een groepstraining bedrijfsspecifieke bestanden te behandelen. De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Vraag onze trainingsadviseurs naar de voordelige groepsprijzen, waarbij kortingen oplopen tot 60%.

 • Open-inschrijving

  Bij de open-inschrijving staan trainingsinhoud, -data en -tijden vast. Medewerkers van verschillende organisaties zijn bij deze training aanwezig. Inschrijving op een training via open-inschrijving is vanaf 1 persoon mogelijk. Academy4-OR biedt de trainingen eens per 3 á 4 weken aan. Op onze website staat het actuele trainingsrooster.

Onze werkwijze

 • Intake

  Elk opleidingstraject bij Academy4-OR begint met een intakegesprek. Tijdens het (telefonische) intakegesprek bepalen we op hoofdlijnen de trainingsinhoud. U kunt aangeven welke onderwerpen u extra benadrukt wenst te zien en aan welke onderwerpen u minder aandacht wilt besteden. Tijdens de intake stemmen we ook praktische zaken af rondom de planning, duur, locatie en arrangementen. Aan de hand van het intakegesprek zal Academy4-OR een definitief prijsvoorstel opstellen. Na akkoord van dit voorstel gaan we de volgende fase in.

 • Voorbereiding

  Wilt u een specifieke training voor u of uw volledige ondernemingsraad dan stellen we een maatwerk training voor u samen. Op basis van de onderwerpen die behandeld zijn in het intake gesprek zal de betrokken trainer de maatwerktraining voorbereiden. Hierbij kunt u denken aan het zoeken van juiste trainingsoefeningen voor de betreffende training. De training wordt volledig op uw wensen aangepast.

 • Training

  Na de voorbereidingsfase zal de training daadwerkelijk van start gaan. De training kan verzorgt worden op uw locatie, op één van de locaties van Academy4-OR of juist een locatie waar u als ondernemingsraad goede ervaringen mee hebt. Na afloop van de training krijgt iedere deelnemer een officieel certificaat van deelname uitgereikt. Iedere deelnemer vult ook een evaluatieformulier in, dit om de training na afloop te kunnen evalueren.

 • Evaluatie

  Wij vinden het belangrijk dat de training het gewenste effect heeft bewerkstelligd. De accountmanager van Academy4-OR zal daarom iedere training met u evalueren. We evalueren op trainingsinhoud, didactische vaardigheden maar ook op alle faciliteiten.

 • Verdere ontwikkeling

  Tijdens het evaluatiemoment is er ook aandacht om praktijksituaties voor te leggen of om juist vooruit te kijken naar een volgende stap in de ontwikkeling van u als ondernemingsraad of individueel OR-lid.