Academy4-OR biedt voor complete ondernemingsraden (OR) of personeelsvertegenwoordigingen (PVT) OR trainingen aan die volledig op maat geschreven zijn. Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van de gehele OR of PVT staan hierin centraal. De trainingen sluiten aan op uw OR-visie en zijn gericht op de ontwikkelingen die u als OR of PVT wenselijk vindt. Wij helpen u bij het professionaliseren van medezeggenschap in uw OR of PVT. Medezeggenschap is immers een krachtig instrument om oplossingen te vinden voor de vragen van uw organisatie. En om de betrokkenheid van collega’s te vergroten.

 

Optimale leeropbrengst en maximaal rendement

Wij kunnen u een optimale leeropbrengst en een maximaal rendement van de training garanderen doordat we tijdens een intakegesprek de huidige stand van zaken in uw organisatie en binnen uw OR of PVT analyseren. Een trainer van Academy4-OR inventariseert uw vragen en verdiept zich in uw situatie. We stellen vervolgens een trainingsprogramma op (eventueel aangevuld met begeleiding en/of advies) dat uw vragen beantwoord. Het is natuurlijk mogelijk om onderwerpen uit onze standaard trainingen terug te laten keren in de maatwerktraining. Bij de samenstelling van het programma houden we rekening met uw behoeften als OR en nemen we de belangen van individuele OR-leden mee. We kijken welke OR professional het beste aansluit bij uw vraagstuk. Zo bent u verzekerd dat elke training direct toepasbaar is omdat deze is toegespitst op de praktijksituatie.

 

Praktische aspecten van een maatwerktraining

In overleg met een trainer zal de trainingsduur en doorlooptijd worden bepaald. U bepaalt zelf waar en wanneer u de training wilt volgen. We kunnen de training verzorgen op één van onze 18 locaties in Nederland of op een externe locatie. Desgewenst met een avondtraject en/of overnachting. Kortom de training is volledig op uw wensen aan te passen.

  1. Intake

   Iedere training bij Academy4-OR begint met een intake. De intake kan schriftelijk, telefonisch of op locatie plaatsvinden. Op basis van de intake bepalen we op hoofdlijnen de trainingsinhoud. Tijdens de intake stemmen we ook praktische zaken af rondom de planning, trainingsduur en locatie.

  2. Voorbereiding

   Op basis van de intake wordt de training voorbereid. Sluit het standaard trainingsprogramma niet aan bij uw trainingsbehoeften, dan stellen we een maatwerk training samen. De trainer kan bijvoorbeeld didactische leervormen ontwikkelen om de leerdoelen te realiseren.

  3. Training

   Na de voorbereiding gaat de training daadwerkelijk van start. De training vindt plaats op één van onze locaties, uw locatie of juist een locatie waar u goede ervaringen mee heeft. Na afloop van de training krijgt iedere deelnemer een officieel certificaat van deelname uitgereikt. Iedere deelnemer vult ook een evaluatieformulier in.

  4. Evaluatie

   Wij vinden het belangrijk dat iedere training bijdraagt aan de ontwikkeling van de deelnemer en de organisatie waar hij/zij werkzaam voor is. De accountmanager van Academy4-OR evalueert iedere training. Wij evalueren of de training daadwerkelijk invulling heeft gegeven aan de trainingsdoelstellingen. Ook de trainer en de trainingsfaciliteiten worden geëvalueerd.

  5. Verdere ontwikkeling

   Tijdens het evaluatiemoment is er ook aandacht om praktijksituaties voor te leggen of om juist vooruit te kijken naar een volgende stap in de ontwikkeling van u als ondernemingsraad of individueel OR-lid.

 

Geïnteresseerd in onze OR maatwerktrainingen?

Wij komen graag met u in contact om onze maatwerktrainingen nader toe lichten. Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs. Wij komen graag bij u langs om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.