Als nieuw OR-lid is het belangrijk een bepaalde basis kennis te hebben van een ondernemingsraad. Wat zijn de rechten en plichten van de ondernemingsraad en van u als OR-lid. hoeveel tijd mag u bijvoorbeeld besteden aan uw OR werkzaamheden en mag u als OR-lid ontslagen worden. Dit alles en meer leert u bij onze ondernemingsraad trainingen voor nieuwe OR-Leden.

Training OR Basis

Tijdens deze OR Basis training leert u alle basis beginselen van een OR. Deze training is dan ook niet bedoeld voor de doorgewinterde OR-Leden, maar speciaal voor nieuwe leden van een ondernemingsraad. Deze cursus OR basis behandeld onder andere de volgende punten:

 • Begrip van de artikelen in de WOR
 • Vergadertechnieken
 • Omgaan met klachten
 • Communicatieve vaardigheden
 • Organisatie en werkwijze

Training OR basis (2 dagen)

De tweedaagse training OR basis behandeld de meest fundamentele thema’s die van belang zijn voor iedere ondernemingsraad. Na afloop van de training beschikken de deelnemers over praktische kennis en vaardigheden om hun rol als OR-lid met verve in te vullen. U weet als OR-lid dus de basis van de WOR en heeft handvatten gekregen voor communicatie en vergaderingen. Een must voor elk OR-lid.

Training Advies- en instemmingsrecht

Ondernemingsraden hebben meerdere bevoegdheden, maar het advies- en instemmingsrecht zijn de belangrijkste. Bij tal van organisatiebeslissingen kan een OR advies- of instemmingsplichtig zijn. U moet als OR dan ook goed op de hoogte zijn bij welke beslissingen dit geldt. Wanneer is het advies van een OR noodzakelijk, of wat zijn de consequenties van adviezen of instemmingen van een OR. Aangezien elke situatie uniek is, is het niet mogelijk dit letterlijk terug te lezen in de WOR. Deze trainingen helpt u hier meer grip op te krijgen.

Training Het oprichten van een OR

Deze training geeft u de handvatten die u nodig hebt voor het oprichten van een ondernemingsraad. Het oprichten hiervan is namelijk een veelzijdig traject waarbij juridische en organisatorische normen centraal staan. In de WOR, Wet op de Ondernemingsraad, staat ook beschreven waar een ondernemingsraad aan moet voldoen en hoe de OR-leden gekozen dienen te worden. De training richt zich dan ook op iedereen die belast is met de oprichting van een OR. Denk hierbij aan de directie, HR en/of een voorbereidings- of verkiezingscommissie.

Introductie in de OR? Bekijk onze trainingen

 • Training OR basis (1 dag)

  Bij de training OR basis leert u welke rechten en plichten een ondernemingsraad (OR) heeft. Denk aan instemmings- en adviesrecht of een geheimhoudingsplicht

 • Training OR basis (2 dagen)

  In de cursus wordt de basis gelegd voor het functioneren van een OR. Zo zal er aandacht zijn voor het groepsdynamische proces, de wettelijke kaders van de OR en tools voor een effectieve samenwerking.

 • Training Advies- en instemmingsrecht

  Het advies- en instemmingsrecht zijn de belangrijkste bevoegdheden van een ondernemingsraad. Bij een groot aantal organisatiebeslissingen kan u als OR advies- of instemmingsplichtig zijn.

 • Training Het oprichten van een OR

  Het oprichten van een ondernemingsraad is een veelzijdig traject, waarbij juridische en organisatorische normen centraal staan. Zonder ervaring is het een tijdrovend proces als gevolg van complexe procedures.