Personeelsbeleid is een veel voorkomend onderwerp bij ondernemingsraden. Organisaties moeten steeds vaker omgaan met veranderingen in de verdeling en verantwoordelijkheden tussen werknemer, werkgever en de overheid. Hierdoor ontstaat er vaak spanning in de driehoek OR, bestuurder en HR manager. De rol van de OR wordt hierbij steeds belangrijker en vergroot de behoefte aan een effectiever overleg.

Bekijk onze HRM trainingen voor de OR

HRM trainingen voor de ondernemingsraad

Omdat elk OR-lid een eigen achtergrond heeft, en dit lang niet altijd HR is, bieden wij diverse HR trainingen aan voor OR-leden. Tijdens deze trainingen leert u als OR-lid diverse onderdelen van Human Resource te begrijpen en welke gevolgen er aan bepaalde besluiten vast zitten. Neem onderdelen als:

 • Wet werk en zekerheid
 • Wijzigingen in de WW
 • Sociaal plan
 • Wet en regelgeving tijdens reorganisaties

Dit zijn onderdelen waar u voordat u in de OR zat niet dagelijks mee te maken heeft gehad. Dit zijn wel onderdelen waar u iets te zeggen over heeft als ondernemingsraad, waardoor enige kennis van HR zaken u en de OR verder helpt.

Duurzame inzetbaarheid

Tijdens de training duurzame inzetbaarheid behandeld u de theorieën over duurzame inzetbaarheid in relatie met de samenleving, organisatie en het individu. Ook thema’s als, samenhang van levensloop en financiën en demografische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt komen aanbod.

OR en pensioen

Één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden is het pensioen. Op dit moment staat er verschillende veranderingen te gebeuren die grote impact kunnen hebben op de pensioensregeling. Iedere organisatie met een pensioenregeling zal deze bijvoorbeeld op korte termijn moeten veranderen door wijzigingen in de fiscale wetgeving of een toenemende behoefte om de indexatieregeling aan te passen. Een groot deel van de organisaties stappen steeds vaker over van een de pensioensregeling naar de premie pensioensinstelling (PPI). De OR heeft hierbij een belangrijke functie.

RI&E basis

Voor alle organisaties is een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) verplicht, maar door alle gecompliceerde regelgeving heeft lang niet iedere organisatie de RI&E op orde.

Bekijk onze HRM trainingen voor de OR

 • Training Duurzame inzetbaarheid

  Organisaties moeten omgaan met veranderingen in de verdeling en verantwoordelijkheden tussen werknemer, werkgever en overheid. Wat zijn hierin de gevolgen van langer doorwerken en wat betekent de individuele invulling van parttime werken, papadagen, sabbaticals en levensloopregelingen door medewerkers?

 • Training OR en pensioen

  Als ondernemingsraad heeft u misschien instemmingsrecht, maar heeft u voldoende bagage om hierover met uw achterban te sparren?.

 • Training RI&E basis

  Wilt u meer weten over de wettelijke verplichtingen en voor uw organisatie een stappenplan maken om direct met het arbobeleid aan de slag te kunnen? Dan is deze training geschikt voor u.?.