Ontevredenheid over het functioneren van ondernemingsraden lijkt haast chronisch. Dit blijkt uit vele onderzoeken en uit gespreken met OR-leden. Uiteraard zijn er ook succesverhalen, maar veelal overheerst het gevoel van mislukking. Wij van Academy4-OR onderkennen dit probleem en bieden u diverse trainingen aan om uw OR te laten functioneren.

Effectief vergaderen

Als ondernemingsraad zijn er veel vergaderingen en tijdens deze vergaderingen zal de OR over diverse topics moeten oordelen. Deze besluitvorming moet op een effectieve wijze tot stand komen. Want niemand wil in een vergadering zitten, waarbij u het gevoel krijgt dat u uw tijd nuttiger had kunnen besteden. De training Effectief vergaderen biedt OR-leden handvatten om de vergaderingen effectiever te maken.

Onderhandelen

Op het moment dat u gaat onderhandelen is het belangrijk dat de bijeenkomsten een gedegen structuur hebben. Door de aangereikte handvatten in praktijk te brengen kan de vergadering op een effectievere en efficiëntere manier plaatsvinden.

Timemanagement

Hoe hard u ook werkt, uw agenda blijft overvol. Soms heeft u het gevoel dat er te weinig uren in een dag zitten. En u wilt daar verandering in brengen. Tijdens de training timemanagement leert u en uw ondernemingsraad beter doelen te stelen, te plannen en heldere prioriteiten te bepalen.

Communicatie met de achterban

Een OR moet weten wat er speelt op de werkvloer. Vaardigheden als netwerken, communicatie en overtuigen zijn belangrijk om hier achter te komen. Praat veel met collega’s, maar ook managers en bestuurders. Zorg voor een goed beeld wat er speelt, maar ook wat er haalbaar is om als OR te realiseren.

Teambuilding

Een ondernemingsraad moet functioneren is een groep mensen met verschillende achtergronden die moeten werken als een team. De training Teambuilding biedt een vormende en spannende dag, die het team een stevige prikkel en waar nodig bijsturing geeft. Na afloop van de training is het teamgevoel binnen de ondernemingsraad toegenomen en vertoont het team meer samenhang. Daarnaast is de onderlinge communicatie verhelderd en leer je gebruik maken van elkaars kwaliteiten en vaardigheden.

De proactieve OR

In deze training leert een ondernemingsraad om de eigen organisatie en de wereld daaromheen op een proactieve manier te beschouwen en deze beschouwing om te zetten in concrete acties.

Functioneren in de OR? Bekijk onze trainingen

 • Training Effectief vergaderen

  De vergadering is een bijeenkomst waarin de besluitvorming van de OR moet plaatsvinden. Zit u wel eens in een OR-vergadering waarbij u het gevoel krijgt dat u uw tijd nuttiger had kunnen besteden?

 • Training Onderhandelen

  Tijdens de cursus leert u manieren om op een succesvollere manier op te komen voor de belangen van de achterban/OR.

 • Training Timemanagement

  In de training time management voor OR-leden leert u beter doelen te stellen, te plannen en heldere prioriteiten te bepalen.

 • Training communicatie met de achterban

  Een goed functionerende OR weet welke issues er spelen bij de achterban en wat hun mening is. De OR-leden leggen permanent hun oor te luister in de organisatie.

 • Training Teambuilding

  Na de OR training Teambuilding is de onderlinge communicatie verhelderd en maken de teamleden bewust gebruik van elkaars kwaliteiten en vaardigheden.

 • Training De proactieve OR

  In deze training leert een ondernemingsraad om de eigen organisatie en de wereld daaromheen op een proactieve manier te beschouwen.