Binnen een Ondernemingsraad heeft elk lid zijn eigen rol en takenpakket. Er zijn echter 2 rollen die hier uitspringen, dit zijn de rollen van voorzitters en secretarissen. De voorzitter en secretaris zijn de spil van een OR. Zij ontvangen en verwerken de informatie van het DB en anderen uit de organisatie, daarnaast organiseren zij het werk verdelen ze de taken. En hebben vaak de meeste interne en externe contacten. Maar hoe geeft u effectief sturing aan uw OR-werkzaamheden?

Werkzaamheden en vaardigheden

De werkzaamheden van zowel voorzitters en secretarissen binnen een OR zijn boeiend en divers. Het vergt de nodige inzet, kennis en vaardigheden om deze rol succesvol uit te voeren. U moet bijvoorbeeld antwoord kunnen geven op:

 • Welke vaardigheden heeft u nodig als voorzitter en/of secretaris?
 • Hoe geeft u sturing aan uw OR-werkzaamheden?
 • Hoe leidt u een effectieve vergadering, waarbij u aandacht schenkt aan het proces en draagvlak bij de betrokkenen.
 • Hoe bereikt u als ondernemingsraad de beste resultaten.

Masterclasses

De stakeholders hebben veel verwachtingen van een voorzitter en secretaris van de ondernemingsraad. Maar hoe geeft u opvolging aan deze verwachtingen? Maar ook de taakverdeling, werkwijze, procedures en waar nodig de WOR worden behandeld tijdens onze masterclasses. Onze masterclasses geven u de handvatten om in uw werk als voorzitter en secretaris succesvol te zijn.

Functie in de OR? Bekijk onze trainingen

 • Masterclass voor de OR-voorzitter

  Zoekt u persoonlijke en gerichte feedback en heeft u behoefte aan een analyse van uw eigen kwaliteiten? Bent u op zoek naar verdieping in het OR-werk? Dan is deze masterclass zeer geschikt voor u.

 • Masterclass voor de OR-voorzitter

  Een OR vergadert heel wat af. Dit gebeurt in de overlegvergadering met de bestuurder, in de OR-vergadering ter voorbereiding op het overleg, maar ook in commissies en tijdens informele vergaderingen. De secretaris speelt een belangrijke rol in dit proces.

 • Training Ambtelijk Secretaris

  Wat is nu precies de rol van een Ambtelijk secretaris? Hoe kan een ambtelijk secretaris helpen de OR beter te laten functioneren? Dit zijn vragen waar de training Ambtelijk secretaris antwoord op heeft.

 • Training OR voor bestuurders

  De kern van de training OR voor bestuurders is het ontwikkelen van de juiste attitude en verwerven van de tools om effectief en efficiënt met medezeggenschap om te gaan.