Als OR heeft u het recht om de financiële huishouding van uw organisatie in te zien. En daarmee kunt u zien hoe gezond de financiële huishouding van de organisatie is. Financiële administratie is echter geen gemakkelijk onderwerp en voor veel OR-leden ook niet zijn/haar dagelijkse bezigheid. Daarom bieden wij financiële trainingen aan voor OR-leden. Zodat u als OR-lid weet waar u op moet letten bij de financiële administratie van uw organisatie.

Bekijk onze financiën trainingen voor OR-leden

Inzicht in financiën voor OR-leden

Als vertegenwoordiger van het personeel is het van belang om goed te oordelen over het financieel management. Hiervoor is gedegen financiële kennis voor nodig. De training inzicht in financiën voor OR-leden versterkt u uw financiële kennis en geeft u inzicht waar u op moet letten bij de financiën van een grote organisatie. Dit maakt het mogelijk om een goede invulling te geven aan haar taak als vertegenwoordiger van het personeel.

De OR en organisatie verandering

Organisatiewijziging, reorganisaties, inkrimping, uitbesteding en outsourcing zijn onderwerpen waar de OR vroeg of laat mee te maken krijgt. Deze onderwerpen liggen financieel gevoelig maar zijn bevatten ook behoorlijke personele consequenties. De training OR en organisatie veranderingen geeft u de handvatten om afspraken te maken met het dagelijks bestuur over het te volgen traject.

Fusie en OR

Als ondernemingsraad heeft u een belangrijke functie tijdens het verloop van een fusietraject. Maar wat zijn hierbij uw rechten en plichten en waar moet u op letten tijdens een fusie. Wat zijnde fasen in een fusie traject en wat is de rol van de ondernemingsraad tijdens een fusie. Deze en meer onderwerpen komen aan bod tijdens de training Fusie en OR. Deze training geeft uw ondernemingsraad vroegtijdig grip op het fusietraject.

Bekijk onze financiële trainingen

  • Training Inzicht in financiën voor OR-leden

    Financieel handelen heeft te maken met de omstandigheid dat de middelen waarover de organisatie beschikt, doorgaans tekort schieten om aan al de wensen te voldoen.

  • Training De OR en organisatie verandering

    Organisatiewijziging, reorganisaties, inkrimping, uitbesteding en outsourcing zijn onderwerpen waar de OR vroeg of laat mee te maken krijgt. In veel gevallen zijn het ook lastige trajecten voor de OR.

  • Training Fusie en OR

    Hoe verloopt een fusietraject en wat is uw rol als OR? Ontdek de mogelijkheden onder begeleiding van een ervaren adviseur tijdens de Kick-off Fusie en de OR.