Vragen de veranderingen in onze maatschappij om duurzame inzetbaarheid?

duurzame-inzetbaarheid-bomen-gebouwen-ondernemingsraad

Door de demografische ontwikkelingen, nieuwe technologieën en globalisering verandert de arbeidsmarkt snel. We moeten immers met z’n allen langer doorwerken. In ons werk hebben wij steeds vaker te maken met een digitale werkomgeving, dit vraagt een andere manier van werken. Bedrijven en hun medewerkers moeten voortdurend up-to-date zijn om deze ontwikkelingen in de markt te volgen. Dit vergt flexibiliteit en brede inzetbaarheid van het personeel .

Houdt u uw personeel lang en productief aan het werk?

Duurzame inzetbaarheid is het investeren in gezonde en vitale medewerkers. Medewerkers die betrokken zijn bij uw organisatie en zich blijvend ontwikkelen. Hoe houdt u uw medewerkers lang en productief aan het werk? Stimuleer een gezonde leefstijl, herken talent en bied medewerkers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Stimuleer een collegiale en sociaal veilige werkomgeving.

De 5 succesfactoren van duurzame inzetbaarheid

In de video worden 5 succesfactoren genoemd vanuit de bril van de ondernemer. Dit zijn nogmaals de 5 succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid van personeel:

 • Betrokkenheid
 • Gezondheid
 • Ontwikkeling
 • Organisatie
 • APK

Voor u als ondernemingsraad (OR) ligt er een belangrijke rol weggelegd om ideeën rondom duurzame inzetbaarheid te initiëren. Veel ondernemers zijn immers gebaat bij het langer kunnen inzetten van personeel. Een gelukkige medewerker is immers productiever, creatiever en meer betrokken bij de organisatie. Aangezien een doel van de OR het nastreven van continuïteit van de organisatie en goede arbeidsomstandigheden is, is duurzame inzetbaarheid een erg belangrijk onderwerp. Leer in de training OR en Duurzame inzetbaarheid hoe je hier als OR het beste invulling aan kan geven.

OR-training Duurzame inzetbaarheid

Wij bieden organisaties een training aan voor het opstarten en invoeren van Duurzame inzetbaarheid. Tijdens de training komen de volgende thema’s aan de orde:

 • Levensloopmanagement en haar inzetbaarheid
 • Samenhang van levensloop en financiën
 • Demografische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 • Particuliere verantwoordelijkheid, solidariteit en collectiviteit
 • Veranderingen in partnerschap en ouderschap, kinderopvang, mantelzorg, vrijwilligerswerk (Wmo) en de consequenties hiervan
 • Projectmatig invoeren van duurzame inzetbaarheid

Resultaat van OR-training Duurzame inzetbaarheid Aan het eind van de training Duurzame inzetbaarheid kent u de theorieën over duurzame inzetbaarheid in relatie tot de samenleving, de organisatie en het individu. U bent in staat analyses en diagnoses uit te voeren aan de hand van de behandelde theoretische modellen en u kunt verbanden zien tussen de verschillende aspecten van inzetbaarheid en levensloop. U krijgt tools aangereikt die u in staat stellen om duurzame inzetbaarheid te vertalen naar praktische en concrete activiteiten en oplossingen. Voor wie is deze training bedoeld: – OR-leden – HR managers – Personeelsfunctionarissen – Zorg- en locatiemanagers Uw cursusleider mevrouw de Groot geeft u de tools en expertise om succesvol met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Bekijk training