Blog: Als ondernemingsraad aan de bal komen

Het spel van de organisatie wordt gespeeld in het veld. Daar ontstaan de ideeën, worden plannen gesmeed en besluiten genomen. De kleedkamer is er voor evaluatie en aanpassing van de plannen. Een goede plaats om de ondernemingsraad (OR) bij te praten, maar niet de beste plaats om invloed uit te oefenen. Het spel op het veld gaat sneller en sneller, beslissingen worden op het moment zelf genomen. De organisatie moet door, maar hoe zorg je er als OR voor om ook in het veld invloed uit te oefenen?

 

Als OR aan de bal komen

Hoe kom je als OR aan de bal? Een veelgehoorde klacht binnen de OR luidt dat men te vaak achter de feiten aanloopt. Dit raakt de kern van het OR-werk en vindt z’n weerslag in de effectiviteit van het team. De verleiding is dan groot hiervoor de verantwoordelijkheid bij de bestuurder neer te leggen. Maar dan ga je als OR wel voorbij aan je eigen proactieve rol. De uitdaging van menig OR zit ‘m dan ook in het ‘aan de bal’ komen én blijven. Een mooi streven, maar hoe doe je dat als OR?  De sleutel ligt hierbij in de flexibiliteit van het team.

 

De sleutel: een flexibele OR

Flexibiliteit is vaak niet het eerste woord dat naar boven komt als OR-leden hun OR typeren. Vanuit het controlerende en meedenkende karakter van een ondernemingsraad moet er natuurlijk een afgewogen proces van informatievergaring en beoordeling plaatsvinden. Dat vergt tijd en die is vaak schaars. De oplossing vinden we in het flexibele vermogen van de OR. Door creatief op zoek te gaan naar meer (korte) contactmomenten met de bestuurder en/of betrokkenen, zitten we dichter op de bal en krijgen we meer invloed op de inhoud.

 

Invloed als OR door doelgerichte flexibiliteit

Dat klinkt natuurlijk goed. Maar dat ben je als ondernemingsraad zijnde niet echt gewend. De mate waarin vroeger werd vastgeklampt aan de WOR – het formele proces – was omgekeerd evenredig met de getoonde flexibiliteit. Het proces werd zo eigenlijk meer als doel gehanteerd, dan als middel. Maar wat is het doel van de OR? Is dat niet een verantwoorde bijdrage leveren aan het optimaliseren van het arbeidsklimaat binnen de organisatie? Gezond werken in een gezonde onderneming? En tussen bestuurder en OR kan misschien een accentverschil liggen, maar in het spel scoren zij aan dezelfde kant.

 

Een proactieve rol als OR

Gelukkig ligt de focus tegenwoordig dan ook meer en meer op dit gemeenschappelijke doel en de wijze waarop de OR het spel kan beïnvloeden. Dus we zijn op de goede weg. Flexibiliteit bij het verkrijgen en delen van informatie, het voeren van overleg met elkaar en met de bestuurder, in te nemen standpunten, bedenken van alternatieven, onderhandelen, en ga zo maar door. Dat zijn de ‘een-tweetjes’ in het veld, de flexibele acties. De zaken die ervoor zorgen dat we er in de kleedkamer (formeel) eerder met elkaar uit zijn, maar ook dat de ondernemingsraad een meer proactieve rol kan spelen.

 

Zorg voor een mooi samenspel tussen OR en bestuurder(s)

Natuurlijk is het soms even puzzelen. Flexibiliteit is niet hetzelfde als meegaandheid. OR en bestuurder komen elkaar ook in het veld echt wel eens tegen. En natuurlijk moet iedereen het spel volgens de regels spelen, dus daar mogen OR en bestuurder elkaar best op aanspreken. Van belang in dergelijke situaties is dat de ondernemingsraad het doel niet uit het oog verliest en ervoor zorgen dat er in het veld een mooi samenspel ontstaat waarbij OR en bestuurder elkaar de bal toespelen en voor hetzelfde doel gaan!

 

Wilt u graag meer weten over flexibele acties die passen bij uw OR?

Neem vrijblijvend contact met ons op via: 088 – 122 55 55 of info@academy4-or.nl. Het volledige trainingsaanbod voor de OR vindt u hier. Academy4-OR helpt u graag om een maatwerk traject op te zetten ter ontwikkeling van uw OR.

 

Auteur: Roelant van Ewijk – OR trainer en adviseur. Auteur van ‘Wat NU…?’ Doelgericht flexibel schakelen, thuis en op het werk.