Bevindingen landelijke OR-dag 2019

Op 18 juni 2019 heeft er een nieuwe editie van de Landelijke OR dag plaatsgevonden in de Jaarbeurs te Utrecht. Er waren deze dag ruim 350 enthousiaste medezeggenschappers aanwezig. Academy4-OR heeft deze dag deelgenomen aan verschillende interactieve werksessies!   We hebben diverse bevindingen gedaan die ook wij in de praktijk herkennen:   Het vergroten van…

Succesvol communiceren met de achterban?

  Dat doet u zo Achterbancommunicatie is voor veel ondernemingsraden een issue. Velen stellen zichzelf de vragen: “op welke wijze kunnen we onze achterban beter bereiken?” en “ hoe kunnen we hen betrekken in de medezeggenschap van de organisatie?”. Om uw verantwoordelijkheid als OR goed uit te kunnen voeren is de interactie met de achterban…

Tijd te kort voor het OR werk?

  3 tips voor een effectieve tijdsbesteding Heeft u soms het gevoel dat er te weinig uren in een dag zitten? Blijft uw agenda overvol en heeft u te weinig tijd om ook uw werkzaamheden voor de ondernemingsraad geconcentreerd uit te voeren? Dan is het tijd voor verandering oftewel tijd voor een effectievere tijdsbesteding. Het…

De ondernemingsraad aan de bal

Het spel van de organisatie wordt gespeeld in het veld. Daar ontstaan de ideeën, worden plannen gesmeed en besluiten genomen. De kleedkamer is er voor evaluatie en aanpassing van de plannen. Een goede plaats om de ondernemingsraad (OR) bij te praten, maar niet de beste plaats om invloed uit te oefenen. Het spel op het…

Succesvolle masterclass Duurzame Inzetbaarheid!

Academy4-OR organiseert regelmatig gratis Masterclasses met diverse thema’s. Deelname daaraan is gratis! Ook een Masterclass bijwonen? Houd onze website en LinkedIn goed in de gaten!   Trots op dynamische masterclass Duurzame Inzetbaarheid TROTS kijken wij terug op de dynamische Masterclass Duurzame inzetbaarheid voor de OR! 15 organisaties uit diverse bedrijfstakken met allemaal een unieke OR.…

Aandachtspunten voor iedere OR

U zult als OR in de toekomst vaker worden aangesproken op uw toegevoegde waarde, mede doordat de arbeidsverhoudingen verzakelijken. Geef duidelijk aan welke onderwerpen op de agenda staan en waarom jullie als OR deze onderwerpen bespreken.

Hoe ziet de OR van de toekomst er uit?

Hoe ziet de OR van de toekomst er uit? De OR heeft als doel om alle collega’s zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Maar waar staan jullie als OR voor? Hoe wilt u dat de achterban jullie omschrijft in drie woorden? Wanneer jullie dit als OR duidelijk voor…