Aandachtspunten-voor-iedere-OR-training

Academy4-OR traint, begeleidt en adviseert al jaren lang startende en ervaren ondernemingsraden. Op basis van deze ervaring kunnen we stellen dat er een aantal aandachtspunten zijn waar een ondernemingsraad (OR) zich in kan ontwikkelen om de medezeggenschap binnen de organisatie te professionaliseren & bevorderen. Het zijn veelal klassieke aandachtspunten die iedere OR bekend in de oren zal klinken. Desalniettemin is het niet eenvoudig om ze als OR ook in de praktijk toe te passen.

De positie van de OR verandert sterk. De veranderende positie wordt mede bepaald door huidige trends in de arbeidsmarkt. Naar verwachting blijven deze trends aanhouden waardoor de ondernemingsraden ook de komende jaren te maken krijgen met thema’s als: vergaande internationalisering in het bedrijfsleven, marktgerichte organisaties met decentrale organisatiestructuren (bv. zelfsturende teams) maar ook het behouden van goed personeel en het werven van geschikt personeel evenals het nadrukkelijk sturen op effectiviteit en kwaliteitsbewust werken.

Het is belangrijk om in deze veranderende tijden als OR een toegevoegde waarde te leveren aan de organisatie. Als OR streeft u immers bedrijfscontinuïteit na. Om toegevoegde waarde te kunnen leveren is het belangrijk om te werken vanuit een duidelijke visie. In de visie van de OR beschrijft u hoe u als OR kan bijdragen in het functioneren van de organisatie. Hierbij spelen de doelstellingen van de organisatie een belangrijke rol evenals de strategie die de organisatie voert. Aangezien u als OR uw achterban vertegenwoordigt in deze visie is het belangrijk om de achterban te betrekken bij beslissingen. Het is namelijk belangrijk om de wensen en verwachtingen van de achterban te spiegelen aan de opgestelde OR visie en de visie van de organisatie.

U zult als OR in de toekomst vaker worden aangesproken op uw toegevoegde waarde, mede doordat de arbeidsverhoudingen verzakelijken. Streef daarom altijd naar een inhoudelijke inbreng in het organisatiebeleid, stel duidelijke prioriteiten en zorg voor een goede taakverdeling en tijdsplanning. Wees ook transparant naar uw achterban. Geef duidelijk aan welke onderwerpen op de agenda staan en waarom jullie als OR deze onderwerpen bespreken.

Top 10 aandachtspunten voor iedere OR die wil professionaliseren:

  • Besteed aandacht aan visieontwikkeling
  • Wees proactief en onderneem zelf initiatieven
  • Streef inhoudelijke inbreng na
  • Benut wettelijke bevoegdheden, faciliteiten en aangereikte kansen
  • Onderhoud continue de relatie met uw achterban
  • Zorg voor een gedegen voorbereiding voorafgaan aan de OV
  • Zorg voor een beleidsmatige en efficiënte aanpak van het OR-werk; niet ad-hoc reageren op alles wat er op je afkomt
  • Wees vroegtijdig betrokken bij strategische beleidsvorming van de organisatie
  • Ontwikkel onderhandelingsvaardigheden; maar speel de bal en niet de man
  • Investeer in de teamontwikkeling

Gerelateerde trainingen

Geïnspireerd? Wij bieden kwalitatieve OR trainingen die u en uw ondernemingsraad verder helpen. Bekijk bijvoorbeeld de volgende gerelateerde trainingen, of vraag vrijblijvend advies bij één van onze trainingsadviseurs.

OR-trainingen-compliance-betekenis

Onderhandelen voor de OR

Op het moment dat u gaat onderhandelen is het belangrijk dat de bijeenkomsten een gedegen structuur hebben. Door de aangereikte handvatten in praktijk te brengen kan de vergadering op een effectievere en efficiëntere manier plaatsvinden.

Communicatie met de achterban

Een goede ondernemingsraad heeft een goede relatie met de achterban. U leert op een betere manier te communiceren door inzicht te krijgen in de communicatietheorie op basis van de ondernemingsraad.